ACYCLOSTAD GALMED 5G CRM/250 MG

 
148 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0219956
Objednávkový kód 18586
EAN 4011548003701
Značka 18586
Dotaz k produktu
 
 

Léčba přípravkem Acyclostad způsobuje úlevu od bolesti a svědění při často se opakujících infekčních oparech rtů (opakující se herpes labialis puchýřky na rtech a okolo nich).

Léčivý přípravek. Pozorně čtěte příbalový leták !

ACYCLOSTAD GALMED

krém
acyclovirum
 
1. Co je Acyclostad Galmed a k čemu se používá
Přípravek Acyclostad léčí virové infekce (patří mezi antivirotika). Léčba přípravkem Acyclostad způsobuje úlevu od bolesti a svědění při často se opakujících infekčních oparech rtů (opakující se herpes labialis puchýřky na rtech a okolo nich).
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Acyclostad Galmed používat?
 
Nepoužívejte přípravek: při známé přecitlivělosti na aciklovir nebo jakoukoli jinou látku obsaženou v přípravku, na sliznice (např. dutiny ústní) a do očí, aby nedošlo k místnímu podráždění.
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Acyclostad Galmed je zapotřebí:
Pokud máte výrazně oslabený imunitní systém, smí být přípravek Acyclostad Galmed používán pouze po poradě s lékařem.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Vzájemné ovlivnění přípravku Acyclostad Galmed s jinými léky nebyly dosud zaznamenány.
 
Těhotenství a kojení:
Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku.
 
Těhotenství:
Omezené zkušenosti s užíváním acikloviru v těhotenství nenaznačují nežádoucí účinky acikloviru na těhotenství, zdraví plodu a novorozence. Přípravek smí být v těhotenství užit pouze po pečlivém zvážení rizika a přínosu léčby.
 
Kojení:
Při aplikaci na zdravou pokožku je vstřebané množství acikloviru zanedbatelné. Při použití přípravku kojící matkou je u kojence vstřebané množství acikloviru malé. Pokud při používání přípravku kojíte, nesmí kojenec přijít do kontaktu s ošetřenými plochami pokožky. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Dosud není znám žádný účinek přípravku na schopnost řídit a ovládat stroje.
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Acyclostad Galmed: Cetylalkohol může způsobit lokální podráždění kůže (např. kontaktní dermatitidu).
Propylenglykol může způsobit lokální podráždění kůže.
 
3. Jak se přípravek Acyclostad Galmed používá?
Vždy pečlivě dodržujte pokyny v této informaci. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
 
Obvyklé dávkování:
Tenkou vrstvu krému nanášejte na postiženou pokožku pětkrát denně ve čtyřhodinových intervalech během dne.
 
Jak se Acyclostad Galmed užívá?
Krém nanášejte bavlněným tampónem. Dostatečné množství krému musí pokrýt celou zasaženou oblast kůže (pupínky, otok, zčervenání) i její okolí. 
Pokud krém nanášíte rukou, ruce musí být umyty před i po aplikaci, aby se zabránilo superinfekci poškozené kůže (např.bakteriemi) a/nebo přenosu viru na nová dosud neinfikovaná místa kůže či sliznic. 
 
Zvláštní upozornění
K dosažení co nejlepšího výsledku by mělo být léčení zahájeno co nejdříve po objevení se prvních projevů infekce (pálení, svědění, pnutí a zčervenání). Antivirová terapie Acyclostad Galmed je neúčinná poté, co se na lézích začnou tvořit strupy. 
 
Délka léčby
Léčba obvykle trvá pět dní, v individuálních případech by měla pokračovat, dokud se puchýřky nezačnou hojit. Doba léčení však nemá být delší než deset dní.
Pokud máte pocit, že přípravek Acyclostad Galmed působí příliš silně nebo slabě, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
 
Co byste měli dělat, pokud zapomenete krém použít? 
Pokračujte dál ve stejné léčbě. Nenanášejte krém častěji ani ve větších vrstvách a pokračujte v léčbě v obvyklých časových intervalech.
Co byste měli mít na paměti, pokud přerušíte nebo předčasně ukončíte léčbu přípravkem 
 
Aby byla léčba úspěšná, přípravek by měl být užíván po dostatečně dlouhou dobu. Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékárníka.
 
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Acyclostad Galmed nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u každého.
K rozdělení nežádoucích účinků byla použita četnost jejich výskytu:
Velmi časté vyskytují se nejméně u 1 pacienta z 10
Časté vyskytují se nejméně u 1 pacienta ze 100, ale u méně než 1 pacienta z 10
Méně časté vyskytují nejméně u 1 pacienta z 1 000, ale u méně než 1 pacienta ze 100
Vzácné vyskytují nejméně u 1 pacienta z 10 000, ale u méně než 1 pacienta z 1 000
Velmi vzácné vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000
Neznámé: četnost nelze z dostupných údajů odhadnout
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Méně časté: zarudnutí, suchá a olupující se kůže po ošetření krémem
Vzácné: alergická kožní reakce po aplikaci (kontaktní dermatitida). V případech, kdy byl proveden test citlivosti se ukázalo, že příčinou přecitlivělosti byly většinou pomocné látky, ne léčivá látka aciklovir. Kontaktní dermatitida se může projevit těžším průběhem výše zmíněných nežádoucích účinků a/nebo rozšířením i na neošetřená místa pokožky. V tomto případě, prosím, informujte lékaře.
Neznámé: Po aplikaci se může na ošetřené pokožce vyskytnout přechodné píchání nebo pálení.
Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.
 
Léčivou látkou je aciklovir. 1 g krému obsahuje aciclovirum 50 mg
 
Pomocné látky jsou: Dimetikon, glyceromakrogol-stearát, cetylalkohol, tekutý parafín, propylenglykol, bílá 
vazelína, čištěná voda

 
Napište nám svůj dotaz