ASPIRIN 500 MG 20 TBL

 
107 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0188202
Objednávkový kód 15135
EAN 8590322002889
Dotaz k produktu
 
 

Kyselina acetylsalicylová snižuje tvorbu prostaglandinů (fyziologicky účinných sloučenin, které se podílejí na vzniku zánětu), a tím působí proti bolesti, snižuje horečku a potlačuje záněty.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

SLOŽENÍ
1 tableta obsahuje:
Léčivou látku: Acidum acetylsalicylicum 500 mg
Pomocné látky: Celulóza, kukuřičný škrob

INDIKAČNÍ SKUPINA
Analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum

INDIKACE
Přípravek se užívá při bolestech hlavy, zubů, bolestech v krku spojených s nachlazením, menstruačních bolestech, bolestech svalů, kloubů a zad. Při nachlazení nebo chřipce k symptomatické úlevě od bolesti a horečky.
Pouze na doporučení lékaře užívají přípravek dospělí při bolesti spojené se zánětem kloubů.
V průběhu horečnatého onemocnění nepodávat dětem a mladistvým do 16 let.

KONTRAINDIKACE
Přípravek se nesmí užívat při:

 • žaludečních a dvanácterníkových vředech,
 • zvýšené krvácivosti,
 • přecitlivělosti na kyselinu acetylsalicylovou, jiné salicyláty nebo pomocné látky,
 • astmatu, který se vyskytl po požití salicylátů, nebo látek s podobným účinkem, zejména u nesteroidních protizánětlivých léků,
 • kombinaci s metotrexátem při dávce 15 mg týdně či vyšší (Viz. Interakce),
 • v poslední třetině těhotenství, věku do 16 let a současně probíhajícím horečnatém onemocnění.

Pouze ze zvlášť závažných důvodů a na doporučení lékaře se užívá při přecitlivělosti na jiné protizánětlivé a protirevmatické látky, při současné léčbě látkami snižujícími srážení krve (např. kumarinovými deriváty), při chronických nebo opakujících se žaludečních nebo dvanáctníkových obtížích, při poškození ledvin a při těžkém poškození jater, v první a druhé třetině těhotenství a během kojení (pouze v nízkých dávkách).

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Trávicí soustava
Bolesti břicha, pálení žáhy, nevolnost, zvracení.
Krvácení do žaludku a střev, které může vést k chudokrevnosti z nedostatku železa.
Žaludeční a dvanácterníkové vředy a perforace.
Byly popsány izolované případy poruch jaterních funkcí.

Centrální nervový systém
Závratě a hučení v uších, které obvykle svědčí o předávkování.

Cévní soustava
Vzhledem k vlivu na krevní srážlivost může být kyselina acetylsalicylová spojována se zvýšeným rizikem krvácení.

Přecitlivělost
Např. kopřivka, kožní reakce, anafylaktická reakce (šokový stav), astma.

O případném výskytu popsaných nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí je nutné informovat lékaře.

INTERAKCE
Účinky Aspirinu a účinky jiných současně podávaných léčiv se mohou vzájemně ovlivňovat. Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Kyselina acetylsalicylová ovlivňuje účinek následujících léčivých přípravků:

 • zvyšuje účinky metotrexátu
 • zvyšuje riziko krvácení při současném užití antikoagulancií (léky snižující krevní srážlivost, např. kumarin, heparin)
 • zvyšuje riziko vzniku vředů a krvácení do trávicí soustavy při užití dalších nesteroidních protizánětlivých léčiv se salicyláty užívaných ve vyšších dávkách (≥ 3g denně),
 • snižuje účinek urikosurik (léky podporující vylučování kyseliny močové)
 • zvyšuje obsah digoxinu v krvi
 • zvyšuje hypoglykemický efekt u antidiabetik, (např. inzulín, sulfonylmočoviny)
 • zvyšuje riziko krvácení u trombolytik (léky k rozpouštění krevních sraženin)
 • snižuje glomerulární filtraci u současného užití diuretik a ACE inhibitorů
 • snižuje obsah salicylátů v krvi při kortikosteroidní léčbě
 • zvyšuje toxicitu valproové kyseliny
 • zvyšuje poškození žaludeční a střevní sliznice při užití alkoholu

DÁVKOVÁNÍ
Dospělí
Dávka 500-1000 mg se může užívat v časových odstupech 4 až 8 hodin.
Maximální denní dávka 4 g léčivé látky se nesmí překročit.
Děti
Dětí smí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem. Dávkování vždy určí lékař.
Při podání kyseliny acetylsalicylové dětem a mladistvým v průběhu horečnatého onemocnění hrozí vznik Reyova syndromu (Viz. Upozornění).

Způsob použití
Tablety se mají užívat s dostatečným množstvím tekutin. Neužívejte nalačno.

UPOZORNĚNÍ
O vhodnosti současného užívání Aspirinu s jinými přípravky proti bolesti, zánětu nebo nachlazení se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
Pacienti s astmatem nebo zduřením nosní sliznice (nosní polypy), by se měli před užitím tohoto přípravku poradit s lékařem.
Aspirin snižuje shlukování krevních destiček a tím může vést ke zvýšené krvácivosti např. při a po chirurgických zákrocích nebo úrazech.
Děti mohou užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporučení lékařem. Dávkování vždy určí lékař.
U dětí a mladistvých do 16 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyova syndromu. Reyův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztráta energie, únava, ospalost, netečnost, ztrnulost, pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u dítěte nebo mladistvého vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba neprodleně vyhledat lékaře.
Jestliže dojde během delšího podávání Aspirin tablet u žen k zjištění těhotenství, je třeba o tom uvědomit lékaře, který rozhodne, jaké je riziko a přínos další léčby. V současné době není známo, zda Aspirin na počátku těhotenství poškozuje vývoj plodu u člověka. U zvířat, pokud se užívají dávky značně překračující maximální doporučené terapeutické dávky, může dojít k potratům, úmrtím plodu nebo k různým druhům malformací.
Ve třetím trimestru těhotenství se Aspirin nesmí podávat pro možnost poškození matky i plodu a prodloužení těhotenství.

Salicyláty a jejich metabolity přecházejí v malých množstvích do mléka.
Protože po krátkodobém použití nebyly pozorovány nepříznivé účinky na kojence, není obvykle nutné přerušit kojení. Avšak při pravidelném užívání vysokých dávek má být kojení přerušeno včas.
Přípravek patří do skupiny léků ( nesteroidních antirevmatik), které mohou omezit plodnost u žen. Tento efekt je vratný a zmizí po ukončení terapie. Nicméně nebyla prokázána žádná příčinná souvislost mezi užíváním kyseliny acetylsalicylové a tímto efektem.

Při léčbě tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.
Bez doporučení lékaře neužívejte déle než 3-5 dní. Nedojde-li ke zmírnění horečky či bolesti do 3 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.

Předávkování u starších pacientů a především dětí ( předávkování během léčby nebo časté náhodné předávkování) může vést k ohrožení života.

PŘÍZNAKY PŘEDÁVKOVÁNÍ
Mírné předávkování:
Hučení v uších, pocit poškození sluchu, bolest hlavy, závrať a zmatenost jsou pozorovány v případě předávkování a mohou být upraveny snížením dávky.

Závažné předávkování:
Horečka, zrychlené dýchání, poruchy vědomí, oběhové selhání, výrazný pokles hladiny krevního cukru.
Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.

VAROVÁNÍ
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte při teplotě do 30° C.

BALENÍ
20 tablet

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK.

 
Napište nám svůj dotaz