BIOTUSSIL GTT 1X100ML

 
DOPRODEJ
92 Kč / ks
 
Produkt je dočasně nedostupný. Nezle objednat.
 
SUKL 0067133
Objednávkový kód 7974
Dotaz k produktu
 

Expirace 11/2022

 

Pomocný lék při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest včetně rýmy a zánětů vedlejších nosních dutin. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:


BIOTUSSIL 
perorální kapky, roztok 

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je přípravek BIOTUSSIL a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek BIOTUSSIL užívat 
3. Jak se přípravek BIOTUSSIL užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak přípravek BIOTUSSIL uchovávat 
6. Další informace 


1. CO JE PŘÍPRAVEK BIOTUSSIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
BIOTUSSIL, perorální kapky, roztok patří do farmakoterapeutické skupiny fytofarmakum - 
expektorans, sekretolytikum. 
BIOTUSSIL perorální kapky, roztok je lihový extrakt směsi bylin se sekretolytickým a antiseptickým 
účinkem vyznačující se velmi dobrou snášenlivostí. 
Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako pomocný lék při onemocněních dýchacích cest včetně 
rýmy a zánětů vedlejších nosních dutin. Zánět vedlejších nosních dutin se zpočátku projevuje výtokem 
z nosu, následně ucpaným nosem, bolestmi v oblasti tváří a pocitem tlaku, zejména kolem nosu. 
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 4 let věku. 
Použití tohoto tradičního rostlinného přípravku je založeno výlučně na zkušenosti 
z dlouhodobého použití. 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek BIOTUSSIL musíte 
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí , 
musíte se poradit s lékařem. 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

2 / 4 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BIOTUSSIL 
UŽÍVAT 
Neužívejte přípravek BIOTUSSIL 
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na některou ze složek přípravku, na rostliny z čeledi 
Miříkovité (anýz, kmín, celer, koriandr, kopr). 
Přípravek též nepoužívejte, pokud máte závažné srdečně cévní choroby (zejména srdeční 
nepravidelnost, hypertenzi), nízkou hladinu draslíku, překyselení žaludku, peptický vřed, těžké 
poruchy jater a ledvin, epilepsii, závislost na alkoholu, těžké poruchy mozkových funkcí. 
Kvůli obsahu květu prvosenky se přípravek nesmí užívat při astmatu a u dětí s akutním zánětem hrtanu 
vedoucím k dušení. 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BIOTUSSIL je zapotřebí 
u pacientů se zánětem žaludku (obsah květu prvosenky). 
Dětem podávejte přípravek vzhledem k obsahu lihu (23,9 % obj.) se lžící čaje apod. 
Neužívejte přípravek déle než 14 dní. 
Jelikož přípravek obsahuje 23,9 % obj. alkoholu, je proto rizikový pro osoby závislé na alkoholu. Tato 
skutečnost by rovněž měla být brána v úvahu u těhotných nebo kojících žen či dětí, pokud by užily 
vyšší dávku než je doporučeno; dále u vysoce rizikových skupin pacientů s jaterním onemocněním, 
epilepsií, poúrazovým poškozením nebo onemocněním mozku. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Jestliže užíváte přípravek BIOTUSSIL, informujte svého ošetřujícího lékaře vzhledem k možným 
interakcím s 
léky upravující krevní srážlivost (warfarin), 
léky k posílení srdeční činnosti (digoxin) či úpravě poruch srdečního rytmu 
(antiarytmika), 
močopudnými léky (diuretika), 
některými léky proti depresím (inhibitory MAO) a epilepsii (fenytoin), 
kyselinou acetylsalicylovou (lék užívaný při horečce či bolesti), 
kortikoidy pro lokální či celkové užití a 
tabletovou antikoncepcí. 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Těhotenství a kojení 
Vzhledem k nedostatku údajů se podávání těhotným a kojícím ženám nedoporučuje. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Biotussil má zanedbatelný až žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Při 
dodržení doporučeného způsobu dávkování není pravděpodobné ovlivnění pozornosti. 
Důležité informace o některých složkách přípravku BIOTUSSIL 
Tento léčivý přípravek obsahuje 23,9 % obj. alkoholu, tj. do 426 mg v jedné dávce (50 kapek pro 
dospělého), což odpovídá do 10,5 ml piva (5 %), 4,4 ml vína (12 %). 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BIOTUSSIL UŽÍVÁ 
3 / 4 
Vždy užívejte přípravek BIOTUSSIL přesně podle pokynů uvedených v příbalové informaci. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Nedoporučí-li Vám lékař jinak, je dávkování následující: 
Mladiství od 12 let a dospělí 3 x denně 50 kapek 
Děti od 7 do 12 let 3 x denně 25 kapek 
Děti od 4 do 7 let 3 x denně 10-15 kapek 
Dospělí mohou přípravek používat neředěný, dětem se podává se lžící čaje apod. 
Doporučuje se podávat přípravek ještě několik dní po vymizení příznaků onemocnění. 
Bez porady s lékařem užívejte přípravek nejdéle 14 dní. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší 
do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, vyhledejte lékaře. 
Pokud příznaky onemocnění při léčbě Biotussilem přetrvávají, nebo pokud se objeví nežádoucí účinky 
neuvedené v příbalové informaci, obraťte se na svého lékaře. Pokud se u Vás objeví horečka, dušnost 
nebo hnisavý hlen během užívání přípravku, poraďte se s lékařem. 
Jestliže jste užil(a) více přípravku BIOTUSSIL, než jste měl(a) 
poraďte se s lékařem. 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek BIOTUSSIL 
nezdvojujte následující dávku, ale pokračujte v léčbě přípravkem s podáním v nejbližší ranní, 
odpolední či večerní době. 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek BIOTUSSIL nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Možnost vyvolání kožní či dýchací alergické reakce, případně i závažného typu. Z dalších 
nežádoucích účinků je možné vzácně očekávat mírné žaludeční potíže, nevolnost, zvracení, event. 
bolest hlavy. Jiné nežádoucí účinky přípravku nejsou známy ani při dlouhodobém používání. 
Opatření v případě nežádoucích účinků 
Jestliže zpozorujete nežádoucí účinek nebo příznaky alergie (přecitlivělosti), přerušte užívání 
přípravku. Pokud se známky alergie (přecitlivělosti) vyskytly již v minulosti, přípravek znovu 
nepoužívejte. 
Pokud se vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek ve výrazné míře, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. 

5. JAK PŘÍPRAVEK BIOTUSSIL UCHOVÁVAT 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem, mimo 
dosah a dohled dětí. 
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce (i lahvičce). Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Po prvním otevření lahvičky je přípravek použitelný 3 měsíce. 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 


4 / 4 

6. DALŠÍ INFORMACE 
Co přípravek BIOTUSSIL obsahuje 
100 g obsahuje: 
Herbarum extractum pro Biotussil 97,80 g [ex Gentianae radix (hořcový kořen) 0,20 g, Primulae flos 
(prvosenkový květ) 1,50 g, Plantaginis folium (jitrocelový list) 1,50 g, Thymi herba (tymiánová nať) 
1,50 g, Liquiritiae radix (lékořicový kořen) 1,50 g, Sambuci flos (květ bezu černého) 1,50 g] 
extrahováno ethanolem 23% (m/m), Foeniculi amari fructus etheroleum (silice plodu fenyklu 
obecného pravého) 0,05 g, Anisi stellati etheroleum (badyáníková silice) 0,05 g. 
Pomocné látky: glycerol 85%, monohydrát sodné soli sacharinu, ethanol 23% m/m (součást extraktu). 
1 ml = 23 kapek 

Jak přípravek BIOTUSSIL vypadá a co obsahuje toto balení 
BIOTUSSIL, perorální kapky, roztok, je oranžovohnědá tekutina. Může dojít ke vzniku slabého zákalu 
nebo snadno roztřepatelného mírného sedimentu, který však nesnižuje léčebný účinek přípravku. 
Balení obsahuje lahvičku o obsahu 50 a 100 ml. 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Biomedica, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika 

Výrobce: 
Biomedica, spol. s r.o., Praha, Divize Hořátev, Hořátev 104, 289 12 Nymburk, Česká republika 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
26.9.2012 

Napište nám svůj dotaz