CANDIBENE 100MG TBL VAG 6*100MG

 
73 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0062862
Objednávkový kód 1386
EAN 4030096104333
Dotaz k produktu
 
 

Tlumí růst řady choroboplodných hub, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní, především rodu Candida. Působí i na některé druhy bakterií.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

CANDIBENE 100 mg 
CANDIBENE 200 mg 
vaginální tablety 
(Clotrimazolum) 

- Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu 
s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou 
informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4 
Pokud se do 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je Candibene 100/200 mg a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Candibene 100/200 mg používat 
3. Jak se Candibene 100/200 mg používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Candibene 100/200 mg uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 


1. CO JE Candibene 100/200 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Léčivá látka přípravku, klotrimazol, je antimykotikum. Tlumí růst řady choroboplodných hub, včetně 
dermatofytů, kvasinek a plísní, především rodu Candida. Působí i na některé druhy bakterií, jako jsou 
Trichomonas vaginalis, grampozitivní mikroby, především streptokoky a stafylokoky, a gramnegativní 
mikroby (Bacteroides, Gardnerella vaginalis) způsobující infekce pochvy (gynekologické záněty). 
Bez porady s lékařem můžete Candibene 100/200 mg používat k léčbě kvasinkových či plísňových 
infekcí pochvy (kandidózy). Tato onemocnění se projevují následujícími příznaky: 
- svědění v oblasti pochvy a vulvy (zevních rodidel), 
- pálení pochvy a vulvy, 
- zarudnutí, zduření (otok) a bolestivost tkání pochvy a vulvy, 
- výtok z pochvy (bělavý, hrudkovitý, bez zápachu). 

Tyto infekce nejčastěji vznikají v důsledku antibiotické léčby, v souvislosti s onemocněním 
cukrovkou, nadměrnou konzumací sladkostí, při užívání hormonální antikoncepce s vysokou dávkou 
estrogenů, po koupeli ve znečištěné vodě nebo mohou vzniknout při nošení neprodyšného a těsného 
spodního prádla. 

Na doporučení lékaře se přípravek užívá k léčbě trichomonádové infekce či gynekologických zánětů 
vyvolaných bakteriemi, a dále k ozdravění porodních cest v posledních 4-6 týdnech těhotenství. 

Navštivte svého lékaře, máte-li některý z následujících příznaků: 
- hojný, hnisavý (žlutozelenavý), vodnatý, zapáchající výtok, často spojený s bolestí v podbřišku 
- bolest při pohlavním styku. 


2/5 

Tyto příznaky mohou ukazovat na trichomonádovou infekci. Pokud si nejste jistá, zda máte 
kandidózu, konzultujte léčbu ještě před jejím zahájením se svým lékařem. 

Přípravek je určen pro ženy a dívky od 12 let. 


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Candibene 100/200 mg 
POUŽÍVAT 

Nepoužívejte Candibene 100/200 mg 
- jestliže jste přecitlivělá na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku. 


Upozornění a opatření 

Nepoužívejte Candibene 100/200 mg a navštivte co nejdříve svého lékaře, pokud máte některý 
z následujících příznaků: 
horečku (teplotu 38°C a vyšší) nebo zimnici 
bolest v podbřišku 
bolesti zad 
zapáchající nebo hnisavý vaginální výtok 
nevolnost 
vaginální krvácení 
pálení při močení nebo jiné obtíže při močení spojené s vaginálním výtokem 


Před použitím přípravku Candibene 100/200 mg se poraďte se svým lékařem: 
jestliže se u Vás objevila infekce poprvé 
jestliže se vaginální mykotická infekce u Vás vyskytla více než 2x v posledních 6ti měsících 
pokud se příznaky onemocnění během 6 měsíců vrátí (neboť opakované infekce mohou být 
projevem jiného základního onemocnění, včetně cukrovky nebo HIV infekce) 
jestliže jste Vy nebo Váš partner někdy onemocněli pohlavně přenosným onemocněním 
jestliže jste mladší 16 let nebo starší 60 let 
jestliže užíváte určitá antibiotika (amfotericin B, nystatin, natamycin) 


Pro zvládnutí onemocnění je nezbytné, aby se současně léčil i sexuální partner, a to použitím místní 
aplikace klotrimazolu (např. ve formě krému), aby se předešlo vzniku možné opakované infekce. 

Pokud u Vás lékař zjistil trichomonádovou infekci, je nutná současná léčba perorálně (ústy) 
podávanými antibiotiky, a to i u sexuálního partnera. Sexuální partner by měl také podstoupit místní 
léčbu, a to nejen když má příznaky infekce, např. svědění, zánět. 

Stejně jako jiné vaginální krémy a tablety může i tento přípravek snížit účinnost pryžových 
kontraceptiv jako jsou kondomy a pesary, pokud jsou používány společně s vaginálními tabletami 
Candibene 100/200 mg. Použijte proto alternativní metody antikoncepce ještě nejméně 5 dní po 
skončení léčby tímto přípravkem. 

Další léčivé přípravky a přípravek Candibene 100/200 mg 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Klotrimazol snižuje účinnost některých antibiotik (amfotericinu a jiných polyenových antibiotik, např. 
nystatinu, natamycinu). 
3/5 

Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Jestliže jste v první třetině (prvních třech měsících) těhotenství nebo jestliže kojíte, posoudí nutnost 
použití přípravku lékař. 
Pokud Vám lékař doporučí používání přípravku ve 2. nebo 3. trimestru (tj. ve 4.-9. měsíci) 
těhotenství, je třeba vaginální tablety zavádět bez aplikátoru. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Candibene 100/200 mg neovlivňuje pozornost při řízení dopravních prostředků a obsluze 
strojů. 


3. JAK SE Candibene 100/200 mg POUŽÍVÁ 

Vždy užívejte Candibene 100/200 mg přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci 
nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Doporučená dávka přípravku je 1 vaginální tableta Candibene 100 mg denně po dobu 6 po sobě 
jdoucích dnů, nebo 1 vaginální tableta Candibene 200 mg denně po dobu 3 po sobě jdoucích dnů. 
Zavádí se vždy jedna vaginální tableta, nejlépe večer před spaním. 

Vaginální tablety se zavádějí vleže na zádech s lehce pokrčenými koleny za pomoci aplikátoru 
hluboko do pochvy: 
1. Vyjměte vaginální tabletu z obalu a vložte ji do aplikátoru. 
2. Zaveďte aplikátor s tabletou hluboko do pochvy. Opatrným stlačením pístu se vaginální tableta 
umístí v pochvě ve správné poloze. 
3. Po vyjmutí aplikátoru z pochvy jej důkladně opláchněte v teplé (nikoliv vroucí) vodě. 

Jste-li těhotná, zavádějte vaginální tablety bez použití aplikátoru. 

Léčba nemá být prováděna těsně před menstruací nebo během menstruace. Léčba nesmí být 
přerušena, a proto je nutné ji zahájit tak, aby byla ukončena před začátkem menstruace. 


K zabránění opakování infekce u léčby mykotických infekcí (kandidóz) je třeba současně léčit 
všechny sexuální partnery. Současná léčba sexuálních partnerů s použitím místní aplikace 
klotrimazolu je pro zvládnutí onemocnění nezbytná. 

Během léčby nepoužívejte tampony. 

Jestliže jste použila více přípravku Candibene 100/200 mg, než jste měla nebo při náhodném 
požití, zvláště dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. 
Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající vaginální tablety, aby lékař věděl, co jste užila. 

Jestliže jste zapomněla použít pravidelnou dávku přípravku Candibene 100/200 mg, použijte ji 
hned, jak si vzpomenete. Nezdvojujte však následující dávku, abyste doplnila vynechanou dávku. 

Délka léčby přípravkem Candibene 100/200 mg 
Pokud lékař neurčí jinak, provádí se aplikace přípravku Candibene 100 mg šest po sobě následujících 
dnů a aplikace přípravku Candibene 200 mg tři po sobě následující dny. Během této doby dojde 
k eliminaci plísňové infekce. Jestliže přetrvávají příznaky infekce i po této době, je třeba se poradit 
4/5 
s lékařem. K zajištění plného léčebného úspěchu je nutno dodržovat předepsané dávkování a 
nepřerušit léčbu po odeznění příznaků. Příznaky onemocnění by se mohly vrátit a/nebo zhoršit. 

Jak předcházet vzniku kandidózy? 
Další infekci můžete předcházet při dodržování následujících jednoduchých opatření: 
- Vyvarujte se častého nošení těsných, nylonových spodních kalhotek a přiléhavých džínsů. 
Teplo a nemožnost přístupu vzduchu jsou podmínky podporující růst mikroorganismů. 
- Denně se myjte, ale používejte pouze jednoduchá mýdla ne silně parfémovaná nebo léčivá. 
Při omývání netlačte silně houbou nebo žínkou na pokožku, nepoužívejte do koupele 
parfémované oleje a desinfekční přísady. Nejlépe se myjte v teplé vodě s přísadou koupelové 
soli. 
- Otírejte se toaletním papírem zpředu dozadu, ne naopak, protože infekce může být snadno 
přenesena i z konečníku. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i Candibene 100/200 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. V ojedinělých případech se mohou vyskytnout alergické reakce, např. svědění, 
zarudnutí, bolestivost a otok sliznice pochvy. Při výskytu těchto nežádoucích účinků přerušte 
používání přípravku a poraďte se s lékařem. 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní 
ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-
nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o 
bezpečnosti tohoto přípravku 


5. JAK Candibene 100/200 mg UCHOVÁVAT 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co Candibene 100/200 mg obsahuje 

- Léčivou látkou je clotrimazolum 100 nebo 200 mg v jedné tabletě. 
- Pomocné látky jsou kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, kyselina adipová, hydrogenuhličitan 
sodný, kopovidon, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, polysorbát 80. 5/5 

Jak Candibene 100/200 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Candibene 100/200 mg jsou bílé podlouhlé bikonvexní tablety, u 100 mg tablet na jedné straně 
vyraženo CL. 
Balení Candibene 100 mg obsahuje 6 vaginálních tablet s aplikátorem. 
Balení Candibene 200 mg obsahuje 3 vaginální tablety s aplikátorem. 

Držitel rozhodnutí o registraci 
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo 

Výrobce 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 
9.10.2013 

 

Balení:

6 vaginálních tablet

 
Napište nám svůj dotaz