CESTAL PLUS FLAVOUR 10 TABLET A.U.V.

 
364 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 9936735
Objednávkový kód 30184
EAN 8588003852434
Dotaz k produktu
 
 

Tablety pro odčervení psů.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CESTAL PLUS flavour 50 mg / 144 mg / 200 mg tablety pro psy

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivé látky: Praziquantelum 50 mg, Pyranteli embonas 144 mg, Fenbendazolum 200,0 mg 
v 1 tabletě.

Pomocné látky:
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta.
Nažloutlé až žlutavohnědé, neobalené, ploché tablety s půlící rýhou.
4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Psi.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat 

Cestal Plus flavour je určen na léčbu a prevenci infestací všemi druhy tasemnic a oblých červů u psů a štěňat:
- askaridy: Toxocara canis, Toxascaris leonina (dospělci a vývojová stadia)
- ankylostomy: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala (dospělci)
- trichuridy: Trichuris vulpis (dospělci)
- tasemnicemi: Echinococcus species, Taenia species, Dipylidium caninum (dospělci a vývojová stadia)

4.3 Kontraindikace

Věnujte zvýšenou pozornost při podávání léku zvířatům ve špatném  výživném stavu. Nepoužívejte při 
známé přecitlivělosti na některou z léčivých nebo pomocných látek.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém, opakovaném použití anthelmintik ze stejné skupiny.
4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným podáním léku.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.
V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Akutní toxicita léku je >2000 mg/kg ž. hm. Díky nízké toxicitě má Cestal Plus flavour vysoký index bezpečnosti. Při podání pětinásobku doporučené dávky během bezpečnostních testů nebyly zaznamenány žádné nepříznivé klinické, hematologické nebo biochemické reakce. Také klinické studie nevykázaly žádné nežádoucí účinky.
4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Přípravek může být podávaný v průběhu gravidity a laktace.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat současně s piperazinem, který může zamezit působení pyrantelu. Nepodávejte 
s organofosfátovými insekticidy a dietylkarbamazinem. Kvůli podobnému mechanismu působení se 
nedoporučuje podávat s morantelem a levamisolem. Po dobu léčby se nevyžaduje hladovka ani 
speciální dietetické opatření.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Způsob podání: perorálně

Jedna tableta na 10 kg ž. hm., což odpovídá následující dávce účinných látek na 1 kg ž. hm.: 
Praziquantel 5 mg,
Pyranteli embonas. 14,4 mg
Fenbendazolum.. 20 mg.

Štěňata a malá plemena:
tablety na méně než 2 kg ž. hm.
tablety na 2 5 kg ž. hm.
1 tableta na 5 10 kg ž. hm.

Střední plemena:
2 tablety na 10 20 kg. ž. hm.
3 tablety na 20 30 kg ž. hm.
Velká plemena:
4 tablety na 30 40 kg ž. hm.
5 tablet na 40 50 kgž. hm.

Tablety se mohou podávat přímo nebo přimíchané do krmiva. Doporučuje se podávat před krmením.
V případě masivní invaze je nutno aplikaci opakovat za 14 dní.
Preventivní podávání se doporučuje každého čtvrt roku.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Předávkování přípravkem Cestal Plus flavour je ojedinělé díky vynikající snášenlivosti u cílového druhu. Ani při podání pětinásobné dávky nebyly prokázané žádné toxické účinky přípravku. Pokud se v případě extrémního předávkování vyskytnou toxické reakce je nutno provést běžná opatření při intoxikaci.

4.11 Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata. 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Benzimidazoly a příbuzné substance v kombinaci 
ATCvet kód: QP52AC30
5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Cestal Plus flavour je širokospektrální antihelmintikum obsahující účinné látky praziquantel, pyrantel-embonát a fenbendazol. Vykazuje vysokou aktivitu proti všem běžným druhům tasemnic a oblých červů u psů, včetně nezralých forem. Praziquantel je nejúčinnější cestocidní látka používaná v humánní i ve veterinární medicíně s vynikající účinností proti Echinococcus granulosus. Pyrantel-embonát je vysoce účinný proti běžným druhům askarid (Toxocara canis, Toxascaris leonina) a ankylostomat (Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala) v dávce 14,4 mg/kg ž.hm., u psů s omezenou aktivitou proti trichuridům (Trichuris vulpis). Cestal Plus flavour obsahuje benzimidazolovou složku fenbendazol, která je účinná proti trichuridům a s pyrantel-embonát působí synergicky proti nematodám.

5.2 Farmakokinetické údaje

Praziquantel se rychle a téměř úplně absorbuje z trávicího traktu. Je distribuován do všech orgánů, což umocňuje jeho vysokou účinnost proti larválním i dospělým formám cestod. Praziquantel se rychle metabolizuje v inaktivní formu a vylučuje se zejména močí během 24 hodin po podání. Pyrantel-embonát se z intestinálního traktu absorbuje špatně, malé množství, které se vstřebá, se rychle metabolizuje a vyloučí. Fenbendazol se absorbuje poměrně málo, metabolizuje se na sulfoxid (oxfendazol) a deriváty sulfonu a eliminuje se zejména trusem. Cestal Plus flavour tbl. má u cílového druhu vysoký index bezpečnosti.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1 Seznam pomocných látek

Laktosa
Škrob pšeničný
Povidon
Mastek
Steran hořečnatý
Sodná sůl karboxymethylškrobu
Sušené kvasnice
Játrové aroma

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

10 (2 x 5) tablet v laminovaných aluminiových stripech vložených do papírové krabičky.
200 (100 x 2) tablety v laminovaných aluminiových stripech vložených do papírové krabičky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů

Balení:

10 tablet

 
Napište nám svůj dotaz