CLARITINE POR TBL NOB 10X10MG

 
111 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost Externí sklad (dostupnost do 24 hod.)
SUKL 0216112
Objednávkový kód 26282
EAN 8590322001998
Dotaz k produktu
 
 
Antihistaminikum pro léčbu příznaků alergické rýmy a chronické idiopatické kopřivky.
  • Rychlý nástup účinku
  • Účinnost po celých 24 hodin
  • Bez sedativního účinku - nezpůsobuje ospalost*
  • Neovlivňuje běžné denní aktivity a schopnost řídit vozidlo**
  • Účinnost není ovlivněna současným podáním jídla a nápojů
 

Jedná se o humánní léčivý přípravek (ATC skupina R06AX13), takže doporučujeme pečlivé pročtení příbalové informace.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

CO JE CLARITINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Claritine patří do skupiny látek zvaných antihistaminika. Antihistaminika pomáhají zmírňovat alergické příznaky tím, že zabraňují účinkům látky zvané histamin, která se vytváří v organizmu.

Claritine tlumí příznaky spojené s alergickou rýmou (např. sennou rýmou), jako jsou kýchání, rýma, pálení a svědění nosu a očí.

Claritine také pomáhá zmírnit příznaky chronické kopřivky (svědění, zarudnutí a počet a rozsah kopřivkových pupenů), u níž není známa příčina (tzv. chronická idiopatická kopřivka).

Zmírnění těchto příznaků přetrvává celý den a pomáhá Vám obnovit Vaše normální denní aktivity a spánek.

Bez konzultace s lékařem je použití přípravku možné u projevů akutní (sezónní) alergické rýmy, alergického zánětu spojivek, svědění a kopřivky u dospělých a dětí starších 12 let.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CLARITINE UŽÍVAT

Neužívejte Claritine

  • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na loratadin nebo na kteroukoli další složku přípravku Claritine.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Claritine je zapotřebí

Než začnete přípravek Claritine užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem:

  • jestliže trpíte onemocněním jater.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Vliv přípravku Claritine na efekt alkoholických nápojů nebyl prokázán.
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Jestliže užíváte ještě jiné léky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem o vhodnosti jejich současného užívání s přípravkem Claritine.

Užívání přípravku Claritine s jídlem a pitím

Claritine se může užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Jestliže jste těhotná, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.
Jestliže kojíte, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při doporučené dávce se neočekává, že by přípravek Claritine způsoboval ospalost nebo menší pozornost. Přesto se velmi vzácně u některých jedinců může vyskytnout ospalost, která může ovlivnit jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Claritine

Claritine, tablety, obsahuje laktosu (mléčný cukr); proto jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktuje svého lékaře před použitím tohoto léčivého přípravku.

Laboratorní testy

Pokud máte naplánované provedení kožních testů na alergii, neměl(a) byste užívat Claritine dva dny před provedením těchto testů, protože tento lék může ovlivnit výsledky testu.

JAK SE CLARITINE UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Claritine přesně podle pokynů svého lékaře.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti starší 12 let

Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.

Děti ve věku 2 až 12 let

S tělesnou hmotností více než 30 kg
Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.

S tělesnou hmotností 30 kg nebo méně
Tableta o síle 10 mg není vhodná pro děti s tělesnou hmotností menší než 30 kg.

Pacienti se závažným poškozením jater

Dospělí a děti s tělesnou hmotností více než 30 kg
Užívat jednu tabletu každý druhý den, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.

Claritine se nedoporučuje pro děti mladší 2 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Claritine, než jste měl(a)

Užívejte Claritine pouze tak, jak je uvedeno výše. Při náhodném předávkování se neočekávají vážné problémy. Avšak jestliže užijete více přípravku Claritine, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Claritine

Jestliže zapomenete dávku užít včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku tak, jak je předepsáno. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Claritine nežádoucí účinky. Kontaktujte lékaře nebo lékárníka, jestliže máte jakoukoliv reakci na přípravek Claritine, která trvá, je obtížná nebo si myslíte, že je vážná.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dětí ve věku 2 až 12 let zahrnují bolest hlavy, nervozitu a únavu. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dospělých a mladistvých zahrnují ospalost, bolest hlavy, zvýšenou chuť k jídlu a potíže se spaním.

Po uvedení přípravku Claritine na trh byly velmi vzácně hlášeny závažné případy alergické reakce, závrať, nepravidelný nebo rychlý tep srdce, nevolnost, sucho v ústech, žaludeční potíže, problémy s játry, vypadávání vlasů, vyrážka a únava.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

JAK CLARITINE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru.
Jestliže zjistíte jakoukoliv změnu ve vzhledu tablet, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

DALŠÍ INFORMACE

Co Claritine obsahuje

Léčivou látkou je loratadin 10 mg v jedné tabletě.
Pomocné látky jsou: monohydrát laktosy; kukuřičný škrob; magnesium-stearát.

Jak Claritine vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku Claritine, tablety: bílé nebo téměř bílé oválné tablety s logem Schering, s půlicí rýhou, označené "10" na jedné straně.

Tablety jsou baleny v blistrech; po 7, 10, 30 nebo 60 tabletách v jednom balení.
Pro balení 7, 10 a 30 tablet je výdej možný bez lékařského předpisu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Balení:

10 tablet

 
Napište nám svůj dotaz