CLOTRIMAZOL AL 100 tbl vag 6x100mg+apl

 
98 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0058653
Objednávkový kód 11805
EAN 4024773018914
Dotaz k produktu
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Clotrimazol AL 100 
vaginální tablety 
clotrimazolum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 
- Pokud se do 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je Clotrimazol AL 100 a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Clotrimazol AL 100 používat 
3. Jak se Clotrimazol AL 100 používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak Clotrimazol AL 100 uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 1. CO JE CLOTRIMAZOL AL 100 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Co je Clotrimazol AL 100 
Klotrimazol, léčivá látka přípravku Clotrimazol AL 100, je širokospektré antimykotikum, což je látka, 
která zabraňuje růstu a množení buněk houbovitých mikroorganismů, např. kvasinek, plísní a řady 
dalších, stejně jako některých bakterií. 


K čemu se Clotrimazol AL 100 používá 
Clotrimazol AL 100 je přípravek určený k léčbě kvasinkových či plísňových ( zejména rodu Candida) 
infekcí pochvy. 
Kvasinkové infekce se projevují následujícími příznaky: 
výtok z pochvy (bělavý hrudkovitý, bez zápachu) 
svědění a/nebo zarudnutí v oblasti pochvy a vulvy (zevních rodidel) 
pálení pochvy nebo vulvy 
otok a bolestivost tkání pochvy a vulvy 

Tyto infekce nejčastěji vznikají v důsledku antibiotické léčby, v souvislosti s onemocněním 
cukrovkou, nadměrnou konzumací sladkostí, při užívání hormonální antikoncepce s vysokou dávkou 
estrogenů, po koupeli ve znečištěné vodě nebo mohou vzniknout při nošení neprodyšného a těsného 
spodního prádla 

Na doporučení lékaře se přípravek používá k léčbě dalších infekcí, např. vaginálního výtoku 
způsobeného Trichomonas (jako pomocná léčba při současně probíhající kvasinkové infekci) a jinými 
bakteriemi citlivými na klotrimazol. 


2/5 

Výtok při infekci způsobené infekcí Trichomonas je většinou hojný, řídký/vodnatý, zpěněný, 
žlutozelenavý, a často spojený s bolestí v podbřišku, na rozdíl od kvasinkových infekcí rodu Candida, 
u kterých je výtok bělavý, hrudkovitý, tvarohovitý a bez zápachu, doprovázený svěděním a pálením 
poševní sliznice a vulvy. 

Pokud si nejste jistá, zda máte kvasinkovou infekci, konzultujte léčbu tímto přípravkem ještě před 
jejím zahájením se svým lékařem. 


Pokud se do 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

Přípravek je určen pro ženy a dívky od 12 let. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CLOTRIMAZOL AL 100 
POUŽÍVAT 

Neužívejte Clotrimazol AL 100 
jestliže jste přecitlivělá na klotrimazol nebo nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 

Upozornění a opatření 

Clotrimazol AL 100 nepoužívejte a navštivte co nejdříve svého lékaře, pokud máte některý 
z následujících příznaků: 
horečku (teplotu 38°C a vyšší) nebo zimnici 
bolest v podbřišku 
bolesti zad 
zapáchající nebo hnisavý vaginální výtok 
nevolnost 
vaginální krvácení 
pálení při močení nebo jiné obtíže při močení spojené s vaginálním výtokem 

Před použitím přípravku Clotrimazol AL 100 se poraďte se svým lékařem: 
jestliže se u Vás objevila infekce poprvé 
jestliže se vaginální mykotická infekce u Vás vyskytla více než 2x v posledních 6ti měsících 
pokud se příznaky onemocnění během 6 měsíců vrátí (neboť opakované infekce mohou být 
projevem jiného základního onemocnění, včetně cukrovky nebo HIV infekce) 
jestliže jste Vy nebo Váš partner někdy onemocněli pohlavně přenosným onemocněním 
jestliže jste mladší 16 let nebo starší 60 let 
jestliže užíváte určitá antibiotika (amfotericin B, nystatin, natamycin) 
!! Při současném postižení stydkých pysků a přilehlé oblasti a rovněž při přítomnosti příznaků infekce 
nebo zánětlivých změn na žaludu a předkožce partnera (zarudnutí a svědění žaludu a předkožky, 
případně páchnoucí výtok z předkožkového vaku), je nutno léčbu doplnit lokálním ošetřením krémem 
Clotrimazol AL 1%, a to u obou partnerů současně, aby se předešlo vzájemné reinfekci. 
Při léčbě se doporučuje vyhnout se pohlavnímu styku, aby nedošlo k přenosu infekce na partnera. 
Tento přípravek může snížit účinnost pryžových antikoncepčních pomůcek, jako jsou kondomy a 
pesary. Je to způsobeno pomocnými látkami, které Clotrimazol AL 100 obsahuje. 

Děti a dospívající 
Clotrimazol AL 100 není určen pro děti do 12 let. 


3/5 

Další léčivé přípravky a přípravek Clotrimazol AL 100 

Klotrimazol snižuje účinek amfotericinu B a dalších polyenových antibiotik (nystatinu a natamycinu). 
Pokud užíváte výše uvedená antiobiotika, poraďte se před použitím přípravku Clotrimazol AL 100 se 
svým lékařem. 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. . 

O použití přípravku v těhotenství ( zejména v prvních třech měsících) a v období kojení musí 
rozhodnout lékař. 
Pokud lékař používání přípravku ve 2. nebo 3. Trimestru (tj. 4.-9. měsíci) těhotenství doporučí, je 
třeba vaginální tablety zavádět bez aplikátoru. 


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. 


3. JAK SE CLOTRIMAZOL AL 100 POUŽÍVÁ 


Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 


Dávkování 
Doporučená dávka přípravku je jedna vaginální tableta denně (nejlépe večer) po dobu 6 po sobě 
jdoucích dnů. 

Jak se přípravek používá?Vaginální tablety zavádějte pomocí přiloženého aplikátoru co možná 
nejhlouběji do pochvy. Tablety se zavádějí nejlépe vleže na zádech s mírně pokrčenýma nohama. 
Pokud užíváte tablety na doporučení lékaře ve druhém nebo třetím trimestru (4.-9. měsíci) těhotenství, 
nepoužívejte k zavádění tablet aplikátor. 
Léčba nesmí být přerušena, a musí být tedy zahájena tak, aby byla ukončena před začátkem 
menstruace. 

Upozornění: 
V případě suché vaginální sliznice se nemusí vaginální tableta úplně rozpustit a můžete na svém 
prádle pozorovat například pevné kousky zbytků tablety. V tomto případě by namísto léčby 
vaginálními tabletami měla být zahájena léčba vaginálním krémem Clotrimazol AL 1%. 

Zavádění vaginálních tablet pomocí aplikátoru 
1. Vytáhněte píst aplikátoru, dokud se nezastaví. Vyjměte vaginální tabletu z blistru a 
umístěte ji do aplikátoru. 
4/5 
2. Položte se na záda, mírně pokrčte nohy a opatrně zaveďte konec aplikátoru s tabletou 
co možná nejhlouběji do pochvy. Zmáčkněte píst, aby aplikátor umístil tabletu do pochvy. 
3. Aplikátor je určen k opakovanému použití, a proto musí být po každém použití očištěn 
pod tekoucí horkou vodou (nikoli vroucí). Vyjměte píst z aplikátoru a očistěte aplikátor i píst. 
Poté je osušte čistým kusem látky a sestavte znovu dohromady. 

Zavádění vaginálních tablet bez aplikátoru 
Vaginální tabletu zaveďte čistým prstem co možná nejhlouběji do pochvy. Jak dlouho se Clotrimazol AL 100 používá? 
Při zánětech pochvy vyvolaných kvasinkami či plísněmi obvykle dostačuje šestidenní léčba. Pokud je 
to nutné, může léčba pokračovat ještě dalších šest dní. 
Obecně příznaky zánětu pochvy vyvolané choroboplodnými mikroby (např. svědění, výtok, pocity 
pálení) výrazně ustoupí během prvních 4 dní od zahájení léčby. 
Poraďte se se svým lékařem, pokud se u Vás příznaky nezlepší po 4 dnech léčby nebo pokud se 
příznaky během užívání tohoto přípravku zhorší. 

Bez porady s lékařem přípravek nepoužívejte déle než 6 dní. 
Pokud máte pocit, že účinek Clotrimazolu AL 100 je příliš silný nebo naopak příliš slabý, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Clotrimazol AL 100 

Pokud jste zapomněla večer zavést Clotrimazol AL 100, můžete nahradit zapomenutou dávku 
následující ráno. 

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Clotrimazol AL 100 

K zajištění plného léčebného úspěchu je nutno dodržovat předepsané dávkování a nepřerušit léčbu po 
odeznění příznaků. Příznaky onemocnění by se mohly vrátit a/nebo zhoršit. 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Clotrimazol AL 100 nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
U 1-10 pacientů z 1000 se mohou v místě léčby a přilehlých oblastech kůže objevit projevy reakcí 
z přecitlivělosti (např. pálení, bodavé pocity, zarudnutí) 5/5 
Co byste měla dělat při výskytu nežádoucích účinků? 
O výskytu nežádoucích účinků informujte svého lékaře, který rozhodne o případné léčbě. 


Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 

5. JAK CLOTRIMAZOL AL 100 UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 30°C. 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí 

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do:. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co Clotrimazol AL 100 obsahuje 

Léčivá látka: 
Clotrimazolum 100 mg v jedné vaginální tabletě 

Dalšími složkami jsou: 
monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, hydrogenuhličitan sodný, polysorbát 80, magnesium-stearát, 
koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová 95%, kyselina adipová 

Jak přípravek Clotrimazol AL 100 vypadá a co obsahuje toto balení 

Bílé podlouhlé vaginální tablety. 
6 vaginálních tablet a aplikátor 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Aliud Pharma GmbH 
Gottlieb-Daimler-Strasse 19 
D-89150 Laichingen, 
Německo 

Výrobce 

STADA Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Německo 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
27.11.2013 

Balení:

6 vaginálních tablet

 
Napište nám svůj dotaz