COLDREX MAXGRIP CITRON 10 SÁČKŮ

 
153 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0209734
Objednávkový kód 23941
EAN 8590335015036
Dotaz k produktu
 
 
COLDREX MAXGRIP CITRON horký nápoj s příchutí citronu obsahuje paracetamol, lék proti bolesti a horečce, který odstraňuje bolesti v krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižuje horečku. V přípravku je obsažen v maximální dávce. Dále obsahuje fenylefrin, který uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny, a tak usnadňuje dýchání. Přípravek též obsahuje vitamin C, který je běžnou součástí přípravků proti chřipce. Doplňuje vitamin C, který v počátečním stadiu chřipky a nachlazení tělu často chybí. Léčivé látky v COLDREXU MAXGRIP CITRON nezpůsobují ospalost.

COLDREX MAXGRIP CITRON je vhodný pro dospělé a mladistvé od 15 let s tělesnou hmotností nad 65 kg k úlevě od nepříjemných příznaků chřipky, silného nachlazení a jiných horečnatých onemocnění. COLDREX MAXGRIP CITRON odstraňuje bolesti hlavy, bolesti v krku, bolesti svalů a kloubů, uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny a snižuje horečku.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE COLDREX MAXGRIP CITRON UŽÍVAT
Pamatujte si:
Neužívejte COLDREX MAXGRIP CITRON, jestliže
 • jste přecitlivělý(á) na paracetamol, fenylefrin hydrochlorid, vitamin C nebo kteroukoli pomocnou látku.
 • trpíte onemocněním srdce, vysokým krevním tlakem, cukrovkou, onemocněním jater nebo ledvin, žloutenkou, zvýšenou funkcí štítné žlázy.
 • užíváte současně léky k léčbě deprese (tricyklická antidepresiva), beta-blokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti), léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku, a pokud užíváte nebo jste v posledních dvou týdnech užívali inhibitory monoaminooxidázy.
 • Vzhledem k obsahu paracetamolu nesmí přípravek užívat děti a mladiství do 15 let.
 • Přípravek nesmí užívat těhotné ženy.
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku COLDREX MAXGRIP CITRON je zapotřebí:
 • COLDREX MAXGRIP CITRON obsahuje paracetamol. Neužívejte tento lék s jakýmkoli dalším lékem obsahujícím paracetamol.
 • Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním.
 • COLDREX MAXGRIP CITRON obsahuje i dekongestant. Neužívejte tento lék s dalšími léky, které se používají na zmírnění chřipky, nachlazení nebo otoku nosní sliznice (ucpaného nosu).
 • COLDREX MAXGRIP CITRON není určený k dlouhodobé léčbě.
 • Nesmíte překročit dávkování uvedené níže (viz bod 3). Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky COLDREXU MAXGRIP CITRON a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Než začnete užívat COLDREX MAXGRIP CITRON, je třeba se poradit s lékařem v následujících případech:
 • Užíváte metoklopramid nebo domperidon (k léčbě nevolnosti a zvracení) nebo cholestyramin (kléčbě vysoké hladiny cholesterolu v krvi), protože dochází k ovlivnění vstřebávání paracetamolu.
 • Užíváte léky ke snížení srážlivost krve (např. warfarin), protože by mohlo dojít k zvýšení krvácivosti.
Pokud užíváte přípravky určené k léčbě deprese, vysokého krevního tlaku nebo onemocnění srdce, nesmíte COLDREX MAXGRIP CITRON užívat.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku COLDREX MAXGRIP CITRON s jídlem a pitím
Přípravek se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po jídle může vést ke sníženému účinku paracetamolu.

Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná nebo kojíte, dříve než začnete užívat jakýkoli lék, včetně COLDREXu MAXGRIP CITRON, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek se nesmí užívat během těhotenství. Kojící ženy mohou přípravek užívat pouze na výslovné doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
COLDREX MAXGRIP CITRON nemá žádný nebo má malý vliv na schopnost řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku COLDREX MAXGRIP CITRON
Vzhledem k obsahu fenylefrinu není přípravek určen pro aktivní sportovce (pozitivní dopingová zkouška).
Přípravek je vzhledem k obsahu sodíku (116 mg v jednom sáčku) škodlivý pro pacienty s dietou s omezením sodíku.
Přípravek obsahuje 3725 mg sacharózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

JAK SE COLDREX MAXGRIP CITRON UŽÍVÁ
Vždy užívejte COLDREX MAXGRIP CITRON přesně podle pokynů příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. V případě potřeby přidejte studenou vodu, podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem, a roztok vypijte.
Dospělí a mladiství od 15 let s tělesnou hmotností nad 65 kg: užívá se 1 sáček každých 4-6 hodin, podle potřeby. Jednotlivé dávky neužívejte dříve než za 4 hodiny. Maximální jednotlivá dávka je 1 sáček, maximální denní dávka jsou 4 sáčky. Nepřekračujte doporučené dávkování.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Pokud nedojde do 2-3 dnů ke zlepšení příznaků (horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte tento lék déle než 7 dnů.

Jestliže jste užil(a) COLDREX MAXGRIP CITRON více, než jste měl(a):
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte mu přesně, jaké množství přípravku jste užil(a). Ukažte jim použité balení a příbalovou informaci. Předávkování paracetamolem může způsobit vážné poškození až selhání funkce jater. V případě předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít COLDREX MAXGRIP CITRON:
Vezměte si jednu dávku když si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Neužívejte více než 1 dávku po 4 hodinách.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, COLDREX MAXGRIP CITRON může mít nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit u každého.
Nežádoucí účinky jsou vzácné, postihují 1-10 uživatelů z 10000.
Může se objevit alergická reakce, jako je kožní vyrážka. Fenylefrin může způsobit nevolnost, bolest hlavy, mírný vzestup krevního tlaku a velmi zřídka bušení srdce. Tyto účinky jsou přechodné. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi a přestaňte COLDREX MAXGRIP CITRON užívat.

JAK COLDREX MAXGRIP CITRON UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

DALŠÍ INFORMACE
Co COLDREX MAXGRIP CITRON obsahuje
Léčivými látkami jsou: Paracetamolum 1000 mg, Phenylephrini hydrochloridum 10 mg, Acidum ascorbicum (vitamin C) 40 mg.
Pomocnými látkami jsou: Kyselina citronová, dihydrát natrium-citrátu, kukuřičný škrob, natrium-cyklamát, sacharóza, sodná sůl sacharinu, citronové aroma v prášku, kurkumin (E 100), koloidní bezvodý oxid křemičitý.

BALENÍ:

10 sáčků

 
Napište nám svůj dotaz