DUOFILM DRM SOL 1X15ML

 
237 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0172467
Objednávkový kód 27392
EAN 8596149000916
Dotaz k produktu
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE


Duofilm
Kožní roztok

acidum lacticum / acidum salicylicum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Duofilm musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 12 týdnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Duofilm a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duofilm používat
3. Jak se přípravek Duofilm používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Duofilm uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK DUOFILM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Duofilm je kožní roztok k použití na bradavice.


Duofilm se používá k léčbě bradavic u dospělých, mladistvých a dětí starších dvou let.
Bradavice je virové onemocnění v povrchové vrstvě kůže. Doba mezi nákazou a projevem onemocnění (vznikem bradavice) je různá, od několika týdnů až po několik měsíců. Bradavice se mohou přenášet kontaktem viru s porušenou kůží, zvláště tam, kde je teplo a vlhko. To je důvod, proč jsou jedním z nejčastějších zdrojů infekce plavecké bazény.


Použití Duofilmu vede ke kontrolovanému rozrušení keratinu (vrstvy tuhé hrubé kůže na povrchu bradavice). Proto by přípravek měl být používán pouze na bradavice.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DUOFILM POUŽÍVAT

Přípravek se nesmí používat při přecitlivělosti na kteroukoli složku přípravku.


Nepoužívejte přípravek Duofilm

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku/léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku Duofilm
 • nepoužívejte Duofilm na zdravou kůži v okolí bradavic, ani na poraněnou nebo zanícenou kůži
 • nepoužívejte Duofilm na bradavice v obličeji a v oblastech genitálu a konečníku, nenanášejte jej na sliznice ani na mateřská znaménka
 • nepoužívejte Duofilm u dětí mladších dvou let.


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Duofilm je zapotřebí

 • pokud máte cukrovku nebo trpíte poruchou prokrvení dolních končetin, poraďte se o vhodnosti používání přípravku s lékařem.
 • děti do 12 let by neměly přípravek používat bez dohledu dospělé osoby


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Interakce nejsou známy.


Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


Důležité informace o některých složkách přípravku Duofilm
Vysoce hořlavé. 
Zabraňte kontaktu s otevřeným ohněm.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK DUOFILM POUŽÍVÁ

Přípravek je určen pouze k zevnímu použití.
Přípravek užívejte pouze na bradavice.

 • pokud si nejste jistí, že kožní změna, kterou na sobě pozorujete, je skutečně bradavice, poraďte se s lékařem.

Návod k použití:

 • Odstraňte náplasti a ponořte místo s bradavicí nebo bradavicemi na pět minut do horké vody.
 • Osušte vlastním ručníkem.
 • Opatrně obruste povrch bradavice pemzou.
 • Pomocí aplikátoru naneste Duofilm na bradavici jedenkrát denně.
 • Použijte takové množství Duofilmu, aby pokrylo povrch bradavice, ale aby se přípravek nedostal na okolní zdravou kůži.
 • Nechte Duofilm zaschnout a potom, jestliže je bradavice větší nebo lokalizovaná na plosce nohy, překryjte náplastí.

Bradavice se postupně zmenšuje až vymizí.
Používejte přípravek každý den do té doby, než bradavice úplně zmizí a zarovnají se kožní vyvýšení.
Buďte trpěliví, úplné odstranění bradavic může trvat 6-12 týdnů.
Jestliže k odstranění bradavic nedojde ani po 12 týdnech používání přípravku Duofilm, poraďte se o další léčbě s lékařem.


Mějte na paměti, že bradavice jsou přenosné. Abyste zabránily jejich přenosu, používejte vždy vlastní ručník.


Nechoďte bosí, máte-li bradavice na ploskách nohou.


Jestliže jste použil(a) více přípravku Duofilm, než jste měl(a)
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
V případě, že se přípravek dostane do očí, propláchněte je co nejrychleji vodou a následně navštivte lékaře. Lahvičku s přípravkem si vezměte s sebou.


Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Duofilm
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a)vynechanou dávku.


Jestliže jste přestal(a)používat přípravek Duofilm
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Duofilm nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nanesení Duofilmu na zdravou kůži může způsobit její poleptání. V ojedinělých případech se může vyskytnout pálení v místě aplikace.


Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK DUOFILM UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, šroubovacím uzávěrem vzhůru, mimo dosah otevřeného ohně.
Zabraňte kontaktu s otevřeným ohněm.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Duofilm obsahuje

 • Léčivými látkami jsou acidum lacticum (kyselina mléčná) 16,7% hmotnostních a acidum salicylicum (kyselina salicylová) 16,7% hmotnostních.
 • Pomocnou látkou je kolodium 4%.


Jak přípravek Duofilm vypadá a co obsahuje toto balení
Duofilm je hustý čirý až jantarový roztok, který je dodáván v lahvičkách z hnědého skla, se štětečkovým aplikátorem spojeným se šroubovacím uzávěrem.
Lahvička je uložena v krabičce.

Velikost balení: 15 ml.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
GlaxoSmithKline, s.r.o.
Praha, Česká republika


Výrobce:
Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Sligo, Irsko.


Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 5.3.2013


Balení:
roztok, 15 ml

 
Napište nám svůj dotaz