GERIAVIT PHARMATON 30 CPS

 
270 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
Objednávkový kód 17737
EAN 3664798005523
Dotaz k produktu
 
 
Kompletní multivitamín s minerály a ženšenem pro vaši vitalitu.
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE:
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte PHARMATON GERIAVIT užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 8 – 12 týdnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
 1. Co je PHARMATON GERIAVIT a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PHARMATON GERIAVIT užívat
 3. Jak se PHARMATON GERIAVIT užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak PHARMATON GERIAVIT uchovávat
 6. Další informace
1. CO JE PHARMATON GERIAVIT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
PHARMATON GERIAVIT je přípravek obsahující kombinaci standardizovaného výtažku ženšenu G115, vitaminů, minerálů, stopových prvků, rutinu a lecitinu.

Výtažek z ženšenu G115 je získáván speciálním postupem z kořenů pravého ženšenu (Panax Ginseng C. A. Meyer). Má stálý (=standardizovaný) obsah účinných látek. Standardizovaný extrakt z ženšenu G 115 Pharmaton zvyšuje všeobecnou úroveň buněčné aktivity, což se projevuje posílením tělesných a duševních funkcí. Ovlivňuje celou řadu nepříznivých projevů jako např. únavu, stavy slabosti a vyčerpání, nedostatečné soustředění.
Tyto příznaky se projevují zejména u starších a nemocných lidí, u osob závislých na jednostranných dietách, u osob podstupujících redukční dietu, stejně jako u těch, kteří jsou vystaveni stresu nebo zvýšené tělesné zátěži apod.
Vitaminy, minerální látky a stopové prvky jsou životně důležité látky, které si tělo nedokáže samo vytvořit. Jejich dávkování v přípravku PHARMATON GERIAVIT odpovídá denní potřebě lidského organismu. Vitaminy, minerální látky a stopové prvky upravují a předcházejí poškození buněčné látkové výměny v okamžicích jejich zvýšené potřeby. Snížený přísun těchto látek může vést k tělesnému a duševnímu vyčerpání, zvýšené únavnosti, poklesu vitality, snížení odolnosti organismu, zpomalení rekonvalescence po nemoci. Komplex obsažených vitaminů B je nezbytný pro normální průběh
metabolických funkcí.

PHARMATON GERIAVIT se užívá
 • při stavech vyčerpání (např. vyvolaných stresovými situacemi), únavě, pocitech slabosti, snížené koncentraci a snížené duševní vnímavosti
 • při nevyvážené nebo nedostatečné výživě, při nechutenství, v době rekonvalescence a pro posílení celkové odolnosti
 • pro zmírnění obecných příznaků stárnutí
 • k prevenci nedostatku vitaminů a minerálních látek

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PHARMATON GERIAVIT UŽÍVAT
Neužívejte PHARMATON GERIAVIT
 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky přípravku PHARMATON GERIAVIT nebo na kteroukoli další složku přípravku
 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sóju nebo arašídy (podzemnicový olej)
 • jestliže trpíte poruchami látkové přeměny vápníku (zvýšená hladina vápníku v krvi nebo zvýšené vylučování vápníku močí)
 • při předávkování vitamínem A nebo D
 • při poruchách funkce ledvin
 • v průběhu léčby retinoidy (léčba akné) nebo vitaminem D
 • jestliže trpíte vzácnými vrozenými onemocněními, při nichž nemohou být užívány některé pomocné látky (viz bod Důležité informace o některých složkách přípravku PHARMATON GERIAVIT)
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PHARMATON GERIAVIT je zapotřebí
O vhodnosti současného užívání přípravku PHARMATON GERIAVIT s dalšími přípravky obsahujícími vitaminy (především vitamin D) nebo minerály se poraďte s lékařem.
U těhotných žen nesmí celková dávka vitaminu A překročit 3 mg za den.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Pacienti, kteří užívají antikoagulancia (léky proti srážení krve), by se měli poradit s lékařem, než začnou užívat přípravek PHARMATON GERIAVIT.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V průběhu těhotenství a kojení lze PHARMATON GERIAVIT užívat pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
PHARMATON GERIAVIT nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku PHARMATON GERIAVIT
Jedna tobolka přípravku PHARMATON GERIAVIT obsahuje 26 mg monohydrátu laktosy v maximální doporučené denní dávce. Pokud Vám Váš lékař řekl, že že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.
Tento přípravek obsahuje podzemnicový a sojový olej. Jestliže jste alergičtí na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.
Tento přípravek obsahuje sodnou sůl propylparabenu a sodnou sůl ethylparabenu Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3. JAK SE PHARMATON GERIAVIT UŽÍVÁ
Přípravek užívejte v souladu s doporučenými pokyny.
Doporučená dávka pro dospělé osoby je 1 tobolka užívaná spolu s jídlem, nejlépe při snídani. Dávkování pro starší osoby není třeba speciálně upravovat.

Přípravek není vhodný pro děti do 12 let.

Tobolky se polykají celé a zapíjejí se trochou tekutiny. Máte-li potíže se spolknutím, tobolku rozřízněte a její obsah vymačkejte na lžíci. Pro zlepšení chuti můžete smíchat s vhodnou poživatinou.

Celý léčebný cyklus trvá 8 – 12 týdnů, o delší době užívání se poraďte s lékařem.

PHARMATON GERIAVIT je vhodný i pro diabetiky.

Jestliže jste užil(a) více tobolek PHARMATON GERIAVIT, než jste měl(a)
Důležité je dodržovat dávkování uvedené na obale přípravku. Toxické účinky přípravku podávaného ve vysokých dávkách (předávkování) jsou dány toxickým účinkem v tucích rozpustných vitaminů A a D. Dlouhodobé každodenní užívání většího množství (odpovídající více než 5 tobolkám) může způsobit příznaky chronické otravy, jako zvracení, bolest hlavy, ospalost a průjem. K projevům akutního předávkování dochází při užití ještě vyšších dávek. 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i PHARMATON GERIAVIT nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Poruchy nervového systému:
Časté (u více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než 1 z 10 pacientů): bolest hlavy
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): závrať

Gastrointestinální poruchy:
Časté (u více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než 1 z 10 pacientů): pocit na zvracení, zvracení
Méně časté (u více než 1 z 1000 pacientů, ale méně než 1 ze 100 pacientů): průjem
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): bolesti žaludku

Poruchy kůže a podkožní tkáně:
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): vyrážka, svědění

Poruchy imunitního systému:
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): reakce přecitlivělosti

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PHARMATON GERIAVIT UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

PHARMATON GERIAVIT nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co PHARMATON GERIAVIT obsahuje
Léčivými látkami jsou (v 1 tobolce):
Ginseng extractum siccum normatum 40,0 mg Odp. ginsenosida 1,6 mg
Extrahováno směsí ethanol 96% : voda, 40 : 60
Deanoli tartras 26,0 mg
Vitaminum A densatum oleosum 1,2 mg (4000 IU)
Ergocalciferolum (vitamin D2) 0,01 mg (400 IU)
Tocoferoli acetas (vitamin E) 10,0 mg
Thiamini nitras (vitamin B1) 2,0 mg
Riboflavinum (vitamin B2) 2,0 mg
Pyridoxini hydrochloridum (vitamin B6) 1,0 mg
Cyanocobalaminum (vitamin B12) 0,001 mg
Calcii pantothenas 10,0 mg
Nicotinamidum 15,0 mg
Acidum ascorbicum (vitamin C) 60,0 mg
Rutosidum trihydricum 20,0 mg
Fluoridum (jako calcii fluoridum) 0,2 mg
Kalium (jako kalii sulfas) 8,0 mg
Cuprum (jako cupri sulfas 1,0 mg
Manganum (jako mangani sulfas) 1,0 mg
Magnesium (jako magnesii sulfas siccatus) 10,0 mg
Ferrum (jako ferrosi sulfas hydricus) 10,0 mg
Zincum (jako zinci oxidum) 1,0 mg
Calcium (jako calcii hydrogenophosphas E 341) 90,3 mg
Phosphorus (jako calcii hydrogenophosphas E 341) 70,0 mg
Lecithinum 50,0 mg
Sojae lecithinum 16,0 mg

Pomocnými látkami jsou:
Monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, směs vosků (žlutý vosk hydrogenovaný a částečně hydrogenovaný sójový olej), čištěný řepkový olej, homovanilin, podzemnicový olej, želatina, glycerol 85%, sodná sůl propylparabenu, sodná sůl ethylparabenu, černý oxid železitý E 172, červený oxid železitý E 172.

Jak PHARMATON GERIAVIT vypadá a co obsahuje toto balení
Měkké tobolky – hnědé, měkké, hladké, lesklé želatinové tobolky s vůní vanilky, obsahující hnědou homogenní suspenzi slabého zápachu v hnědé skleněné lékovce s kovovým uzávěrem, krabička. Velikost balení: 30, 100 tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Boehringer Ingelheim spol. s r. o., Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1, Česká republika
Výrobce
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 29.9. 2010.

Balení:

30 tobolek

 
Dotazy zákazníků  Napsat dotaz
Lenka Doležalová říká:
Dobrý den ,jedná se prosím o původní geriavit nebo je to už novinka od firmy Sanofi.V lékárnách mi bylo sděleno že je už nedostupný ale ten nový? !má jiné složení. děkuji Doležalová


-6

 

Napište nám svůj dotaz