GYNO-PEVARYL 150 COMBIPACK sup vag 3+crm 15gm

 
199 Kč / ks
 
Produkt je dočasně nedostupný. Nezle objednat.
 
SUKL 0226732
Objednávkový kód 18531
EAN 3574660512670
Dotaz k produktu
 
 

Vaginální čípky a krém jsou určeny dospělým ženám a dívkám od 16 let. Obsahují ekonazol-nitrát, látku imidazolového typu účinnou proti kvasinkovým, plísňovým a některým bakteriálním infekcím.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek GYNO-PEVARYL 
musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je přípravek GYNO-PEVARYL a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GYNO-PEVARYL používat 
3. Jak se přípravek GYNO-PEVARYL používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak přípravek GYNO-PEVARYL uchovávat 
6. Další informace 

1. CO JE PŘÍPRAVEK GYNO-PEVARYL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

GYNO-PEVARYL je antimykotikum (přípravek proti plísním) pro vaginální, případně kožní podání. 

GYNO-PEVARYL 50, GYNO-PEVARYL 150, vaginální čípky a GYNO-PEVARYL 150 
Combipack, vaginální čípky a krém jsou určeny dospělým ženám a dívkám od 16 let. Obsahují 
ekonazol-nitrát, látku imidazolového typu účinnou proti kvasinkovým, plísňovým a některým 
bakteriálním infekcím. 
Ekonazol-nitrát potlačuje a zastavuje množení kvasinek a plísní, které mohou vyvolávat onemocnění 
ženského pohlavního ústrojí (zevních rodidel a pochvy) a zánět předkožky žaludu u mužů. 

Příznaky kvasinkové infekce u žen: 
Ženy s akutní kvasinkovou infekcí pochvy trpí intenzivním svěděním až bolestí. V závažnějších 
případech se objevuje otok, který může být natolik úporný, že žena obtížně močí a obtížně se 
pohybuje. Kvasinková infekce je rovněž provázena výtokem z pochvy. Výtok je bělavý, hrudkovitý, 
připomíná tvaroh nebo směs mouky s vodou, a je bez zápachu. Mezi nejčastější příčiny akutního 
onemocnění patří užívání antibiotik, cukrovka, těhotenství, kombinovaná hormonální antikoncepce, 
nevhodné těsné a neprodyšné oblečení, nevhodná hygiena, nadměrné požívání sladkostí, koupel 
v nečisté vodě, sexuální praktiky, u nichž dochází k poranění rodidel, orální a rektální styk, apod. 
K předcházení návratu obtíží je zapotřebí se vyvarovat uvedených příčin, dodržovat zásady správné 
hygieny, oblečení a zdravého sexu. 
Strana 2 (celkem 5) 
Návštěva odborného lékaře je nutná vždy v případě zapáchajícího hnisavého výtoku, bolestí 
v podbřišku spojených s výtokem, horečky nebo zimnice spojených s výtokem, nepravidelného 
krvácení spojeného s výtokem, pálení při močení a jiných obtíží s močením spojených s výtokem. 

Příznaky zánětu předkožky žaludu u mužů: 
Hustý, bělavý výtok provázený zarudnutím, svěděním a pálením kůže žaludu a předkožky. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
GYNO-PEVARYL POUŽÍVAT 

Neužívejte přípravek GYNO-PEVARYL 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ekonazol-nitrát nebo na kteroukoli další složku 
přípravku. 

Zvláštní opatrnosti při používání přípravku GYNO-PEVARYL je zapotřebí 

V době menstruace je používání přípravku nevhodné. 
V případě, že jste již zahájila léčbu přípravkem GYNO-PEVARYL 50 později než 15 dní 
před očekávaným nástupem menstruace, poraďte se vždy s lékařem, který rozhodne, zda můžete 
v léčbě během menstruace pokračovat, nebo zda musíte léčbu přerušit. 
Další možností v případě potřeby zahájení léčby později než 15 dní před očekávaným nástupem 
menstruace je využití třídenní léčby přípravkem GYNO-PEVARYL 150. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

U žen užívajících perorální antikoagulancia (léky snižující krevní srážlivost), s obsahem léčivých látek 
jako jsou např. warfarin a acenokumarol, je při současné léčbě přípravkem GYNO-PEVARYL 
zapotřebí zvýšené opatrnosti a sledování protisrážlivého účinku těchto léků lékařem. 

Používání přípravku GYNO-PEVARYL s jídlem a pitím 
Jídlo a pití neovlivňují účinek přípravku GYNO-PEVARYL. 

Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
Vzhledem ke vstřebávání léčivé látky do krevního oběhu je možné GYNO-PEVARYL používat 
zejména v prvních třech měsících těhotenství pouze pokud lékař rozhodne o nezbytnosti léčby. 
V dalších měsících těhotenství a v období kojení lze přípravek používat na doporučení lékaře pouze 
pokud přínos léčby převýší případné riziko. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek GYNO-PEVARYL nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Důležité informace o některých složkách přípravku GYNO-PEVARYL 
GYNO-PEVARYL, vaginální čípky i krém obsahují složky na základě olejů, které mohou poškozovat 
pryžové bariérové antikoncepční prostředky (pesary) nebo latexové kondomy a snižovat tak jejich 
spolehlivost. V průběhu léčby proto tyto antikoncepční prostředky nepoužívejte. V případě, 
že používáte antikoncepční krémy nebo gely, které mohou v důsledku léčby přípravkem 
GYNO-PEVARYL pozbýt účinnosti, je zapotřebí se vždy poradit s lékařem o zajištění antikoncepce. Strana 3 (celkem 5) 


3. JAK SE PŘÍPRAVEK GYNO-PEVARYL POUŽÍVÁ 

GYNO-PEVARYL 50 
Zavádějte jeden čípek hluboko do pochvy, nejlépe večer vleže nejméně během čtrnácti po sobě 
jdoucích dní. Nedojde-li po sedmi dnech od zahájení léčby ke zlepšení příznaků onemocnění, nebo se 
stav v průběhu léčby zhoršuje, navštivte lékaře. 

GYNO-PEVARYL 150 
GYNO-PEVARYL 150 Combipack 
Během tří po sobě jdoucích dní zavádějte jeden čípek hluboko do pochvy, nejlépe večer vleže. 
Nedojde-li ukončení léčby k vymizení příznaků onemocnění, nebo se stav v průběhu léčby zhoršuje, 
navštivte lékaře. 
Zejména za horkého počasí uložte před použitím čípky i krém nejméně na 30 minut do chladničky. 
Po zavedení čípku do pochvy setrvejte asi 20 minut v poloze vleže na zádech. Vaginální čípek 
po vložení do pochvy vlivem tělesné teploty změkne a celou plochu sliznice rovnoměrně pokryje. 
Krém v balení GYNO-PEVARYL 150 Combipack je určen k ošetření poševní oblasti, oblasti 
konečníku a k léčbě partnera. Léčenou plochu je nutné jednou denně umýt teplou vodou, osušit a pak 
nanést v tenké vrstvě krém. K ošetření krémem přistupujte vždy současně s poševními čípky a 
pokračujte do spotřebování celého balení krému. 
Léčba partnera: 
Před použitím krému (jednou denně) důkladně omyjte žalud a předkožku teplou vodou, osušte, 
a pak nanášejte v tenké vrstvě krém GYNO-PEVARYL 50, který je součástí přípravku 
GYNO-PEVARYL 150 Combipack po dobu čtrnácti po sobě jdoucích dní. Léčba by měla trvat ještě 
jeden týden po vymizení příznaků nebo do spotřebování celého balení krému. V případě úporného 
svědění, pálení až bolestivosti a přetrvávajících příznaků je nutné navštívit lékaře. 

Doporučuje se denní výměna spodního prádla a ručníků. 

V případě návratu onemocnění v průběhu šesti měsíců od ukončení první léčby je nezbytná návštěva 
lékaře. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 

Jestliže jste použil/a více přípravku GYNO-PEVARYL, než jste měl/a 
GYNO-PEVARYL je určen výhradně k místnímu používání. 
V případě, že se přípravek dostane nedopatřením do očí, vypláchněte oči čistou vodou nebo 
izotonickým roztokem chloridu sodného (0,9 %) a pokud obtíže přetrvávají, vyhledejte lékařské 
ošetření. 
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek GYNO-PEVARYL nežádoucí účinky, které se však 
nemusí vyskytnout u každého. 

GYNO-PEVARYL 50, GYNO-PEVARYL 150 vaginální čípky 
a GYNO-PEVARYL 150 Combipack, vaginální čípky a krém jsou pokožkou a sliznicemi dobře 
snášeny. 

V průběhu léčby však můžete velmi vzácně pozorovat v místě působení bolest, podráždění 
a zarudnutí. Tyto projevy po ukončení léčby rychle vymizí. 

Velmi vzácně může dojít k místním nebo celkovým projevům přecitlivělosti, projevujícím se otokem 
a kopřivkou. V tomto případě neprodleně ukončete používání přípravku a vyhledejte lékaře. 
Strana 4 (celkem 5) 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 


5. JAK PŘÍPRAVEK GYNO-PEVARYL UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

GYNO-PEVARYL 50, GYNO-PEVARYL 150: uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
GYNO-PEVARYL 150 Combipack: uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Přípravek GYNO-PEVARYL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. 
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. 
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek GYNO-PEVARYL obsahuje 

Vaginální čípky: 
Léčivou látkou je econazoli nitras (ekonazol-nitrát) 50 mg nebo 150 mg (miligramů) v jednom čípku. 
Pomocnými látkami jsou čípkový základ Wecobee a Wecobee FS. 

Krém: 
Léčivou látkou je econazoli nitras (ekonazol-nitrát) 1 g (gram) ve 100 g. 
Pomocnými látkami jsou makrogol-350-stearát, glyceromakrogol-250-trioleát, tekutý parafín, 
butylhydroxyanizol, benzoová kyselina, čištěná voda. 

Jak přípravek GYNO-PEVARYL vypadá a co obsahuje toto balení 
Vaginální čípky jsou baleny ve snadno otevíratelných blistrech, svrchní část obalu je zapotřebí oddělit 
a čípek vyjmout. 
Krém je balen v aluminiové tubě se šroubovacím uzávěrem. 

Velikost balení: 
GYNO-PEVARYL 50: 15 vaginálních čípků 
GYNO-PEVARYL 150: 3 vaginální čípky 
GYNO-PEVARYL 150 Combipack: 3 vaginální čípky a krém 15 g 

Překlad cizojazyčných výrazů na blistru (vaginální čípky) a na tubě krému: 
BN: číslo šarže: 
MFD/MFG: datum výroby: 
EXP: použitelné do: 

Držitel rozhodnutí o registraci 
McNeil Products Limited c/o Johnson & Johnson 
Foundation Park, Roxborough Way 
Maidenhead, Berkshire 
SL6 3UG, Velká Británie 

 

Balení:

15g krému a 3 čípky

Napište nám svůj dotaz