IBALGIN RAPID POR TBL FLM 12X400MG

 
DOPORUČUJEME
64 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0140975
Objednávkový kód 23267
EAN 8594739204065
Dotaz k produktu
 
 

Chcete se rychle zbavit bolesti hlavy zad kloubů?Je zde pro vás oblíbený Ibalgin v nové vylepšené verzi.  Zabíra rychleji než klasická tableta. To musíte vyzkoušet!

PŘÍBALOVÝ LETÁK:

1. CO JE PŘÍPRAVEK IBALGIN RAPID A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku – ibuprofen – patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv, přípravků, které zmírňují bolest, snižují horečku a mají protizánětlivé účinky.
Přípravek IBALGIN RAPID obsahuje ibuprofen ve formě ibuprofen-lysinátu.

IBALGIN RAPID se významně rychleji vstřebává do krevního řečiště, a tak se rychleji dostane ke zdroji bolesti. Klinické studie prokázaly rychlejší nástup účinku přípravku IBALGIN RAPID v porovnání s běžně dostupnými formami 400 mg tablet ibuprofenu. Nástup účinku přípravku IBALGIN RAPID byl 15 minut, zatímco v případě běžných tablet ibuprofenu účinek nastupuje za 30 minut.
Proto přípravek přináší velmi rychlou úlevu od bolesti.

IBALGIN RAPID je určený k potlačení mírných až středně silných bolestí různého původu, jako jsou bolesti hlavy (včetně tenzní bolesti hlavy a migrény), bolesti zubů, bolesti po extrakci zubů (včetně chirurgického vyjmutí neprořezaných zubů), pooperační bolesti, bolesti zad, bolesti svalů a kloubů a bolestivé menstruace.

IBALGIN RAPID také potlačuje zánět a snižuje teplotu při horečnatých stavech.
Na doporučení lékaře je možné přípravek užívat ke zmírnění neuralgií (silné bolesti pociťované v průběhu nervů) a bolestí provázejících artritidu a artrózu.
Přípravek je určen dospělým a dospívajícím od 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK IBALGIN RAPID UŽÍVAT

Neužívejte přípravek IBALGIN RAPID

 • jestliže jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na ibuprofen (léčivá látka přípravku IBALGIN RAPID) nebo na některou pomocnou látku přípravku a při přecitlivělosti na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné nesteroidní protizánětlivé léky, projevující se jako průduškové astma nebo kopřivka,
 • jestliže máte aktivní nebo opakující se vřed nebo krvácení do žaludku nebo dvanáctníku, nebo
 • pokud jste někdy v minulosti měl/a aktivní nebo opakující se vřed nebo krvácení (alespoň dvakrát) do žaludku nebo dvanáctníku ,
 • pokud jste někdy měl/a krvácení nebo perforaci (proděravění) zažívacího traktu ve vztahu k předchozí léčbě protizánětlivými léky,
 • jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou krevní srážlivosti,
 • jestliže trpíte závažným selháváním srdce, jater nebo ledvin,
 • pokud jste žena ve třetím trimestru těhotenství,
 • u dětí mladších 12 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku IBALGIN RAPID je zapotřebí
Poraďte se s lékařem dříve než začnete užívat tento (nebo jiný ibuprofen obsahující) přípravek

 • pokud trpíte těžší poruchou ledvin nebo jater,
 • pokud trpíte průduškovým astmatem,
 • při současné léčbě léky ,které by mohli zvyšovat riziko poškození zažívacího traktu nebo krvácení z něj (viz níže),
 • pokud trpíte systémovým onemocněním lupus erytematodes (porucha imunitního systému) a jinými onemocněními pojivové tkáně (riziko vzniku aseptické meningitidy),
 • při zánětlivém vředovém onemocnění trávicího ústrojí jako např. Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida,
 • pokud máte srdeční obtíže, prodělal/a jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte).

Jakékoli riziko je pravděpodobnější u vysokých dávek a dlouhodobější léčby. Proto nepřekračujte
doporučenou dávku ani dobu léčby.
Krvácení, vředy nebo proděravění zažívacího traktu se mohou vyskytnout kdykoli během léčby, a to i bez varovných příznaků nebo předchozích vážných příhod týkajících se zažívacího traktu. Riziko krvácení, vředů nebo proděravění zažívacího traktu se zvyšuje se zvyšující se dávkou, u pacientů s vředy v anamnéze a u starších pacientů. Některé současně užívané léky (jiné nesteroidní protizánětlivé léky, kortikosteroidy, antikoagulancia jako je warfarin, inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), nebo léky snižující srážlivost krve jako je kyselina acetylsalicylová) mohou zvyšovat riziko poškození trávicího traktu nebo krvácení.
U pacientů se zvýšeným rizikem poškození trávicího traktu by mělo být zváženo současné podávání léků s ochranným účinkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
O přípravku IBALGIN RAPID (nebo jiného přípravku obsahujícího ibuprofen) se poraďte s lékařem v případě, že zároveň užíváte: kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná nesteroidní protizánětlivé léky, kortikosteroidy, léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, močopudné léky (diuretika), léky snižující srážlivost krve (jako např. warfarin), léky snižující činnost krevních destiček, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), některá antibiotika (chinolony, aminoglykosidy), deriváty sulfonylurey (přípravky k léčbě cukrovky), přípravky obsahující lithium, metotrexát, mifepriston, sulfinpyrazon, probenecid, cyklosporin, takrolimus, zidovudin, digoxin, fenytoin nebo baklofen.
Přípravek IBALGIN RAPID by neměl být současně podáván s dalšími nesteroidními protizánětlivými
léky.

Užívání přípravku IBALGIN RAPID s jídlem a pitím
Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem.
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje a kouřit.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství.
V prvním a druhém trimestru těhotenství užívejte přípravek pouze na výslovné doporučení lékaře.
Ibuprofen přechází do mateřského mléka jenom ve velmi malém množství. Pokud je to nezbytné, je proto možné přípravek IBALGIN RAPID během kojení krátkodobě užívat. Vliv na kojence se neočekává a nebyl nikdy zaznamenán. V případě dlouhodobého užívání se poraďte se svým lékařem.
Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.
Důležité informace o některých složkách přípravku IBALGIN RAPID
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK IBALGIN RAPID UŽÍVÁ

Dospělí a mladiství od 12 let
Počáteční dávka je 1 tableta, poté 1 tableta každých 4-6 hodin podle potřeby.
Dodržujte interval alespoň 4 hodiny mezi dvěma dávkami a neužívejte více než 3 tablety (1200 mg
ibuprofenu) během 24 hodin.
Přípravek IBALGIN RAPID není vzhledem k velikosti jednotlivé dávky určen dětem do l2 let.

Starší pacienti
U starších pacientů je dávkování stejné jako u ostatních dospělých, je však nutná zvýšená opatrnost (viz bod Zvláštní opatrnost při použití přípravku IBALGIN RAPID).
Pacienti se sníženou funkcí jater nebo ledvin
U pacientů se sníženou funkcí jater a ledvin je třeba zvýšené opatrnosti (viz bod Zvláštní opatrnost při použití přípravku IBALGIN RAPID).
Nepřekračujte doporučenou dávku nebo délku léčby 7 dní.
Jestliže jste užil(a) více přípravku IBALGIN RAPID než jste měl(a) Při předávkování nebo náhodném požití potahovaných tablet dítětem vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek IBALGIN RAPID Pokud zapomenete vzít tabletu IBALGIN RAPID, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Mezi jednotlivými dávkami musí být minimální časový odstup 4 hodin. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může i ibuprofen (léčivá látka přípravku IBALGIN RAPID) způsobit
nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Vznik nežádoucích účinků je minimální, pokud jsou užívány co nejnižší dávky a délka léčby je co
nejkratší.
Pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků je zvýšena u starších pacientů, u pacientů s anamnézou žaludečních nebo dvanácterníkových vředů (zejména s krvácením nebo proděravěním sliznice) a u pacientů dlouhodobě léčených přípravky obsahujícími kyselinu acetylsalicylovou.
Jestliže se objeví kopřivka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudníku, potíže s dýcháním nebo polykáním, dále bolesti v nadbřišku nebo poruchy vidění, případně při objevení se krvácení z trávicího traktu (zvracení krve nebo dočerna zbarvená stolice), přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.

Možné nežádoucí účinky jsou seřazeny ve skupinách dle četnosti výskytu:
Velmi časté (postihují více než u 1 z 10 léčených pacientů):
nevolnost, zvracení, pálení žáhy, průjem, zácpa, nadýmání.
Časté (postihují 1-10 ze 100 léčených pacientů):
bolest v nadbřišku.
Méně časté (postihují 1-10 z 1000 léčených pacientů):
bolest hlavy, závratě, kopřivka, svědění
Vzácné (postihují 1-10 z 10 000 léčených pacientů):
alergické reakce (jako horečka, vyrážka, poškození jater), krvácení z trávicího traktu (projevuje se jako zvracení krve nebo černá stolice), zánět, vředy nebo proděravění sliznice trávicího traktu, srdeční selhávání, otoky, aseptická meningitida (zánět mozkových plen; zejména u pacientů s onemocněním pojivové tkáně jako systémový lupus erythematodes a některé typy kolagenóz), poruchy vidění a vnímaní barev, poruchy jaterních funkcí (obvykle přechodné).
Velmi vzácné (možnost výskytu u méně než u 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů):
dechové potíže (zejména u pacientů s bronchiálním astmatem), zhoršení astmatu, zánět sliznice ústní dutiny provázený vznikem vředů (ulcerózní stomatitida), nové vzplanutí Crohnovy choroby nebo ulcerózní kolitidy, změny v krevním obrazu, zadržování tekutin a/nebo sodíku, nespavost, deprese, emoční labitita, palpitace (rychlé bušení srdce vnímané pacientem), snížení nebo zvýšení krevního tlaku, zánět močového měchýře, přítomnost krve v moči, porucha funkce ledvin, otoky, puchýřovité kožní reakce, závažné projevy přecitlivělosti – hypersenzitivity (otoky obličeje, jazyka a hrtanu, dechové obtíže, zrychlená tepová frekvence, nízký krevní tlak, šok).
Léky obsahující ibuprofen (nebo některá jiná nesteroidní antirevmatika) mohou být spojeny s mírným
zvýšením rizika srdečních nebo cévních mozkových příhod.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK IBALGIN RAPID UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Přípravek IBALGIN RAPID nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek IBALGIN RAPID obsahuje
Léčivou látkou je ibuprofenum. Jedna potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 400 mg, což odpovídá ibuprofenum lysinicum 684 mg.

Pomocnými látkami jsou:
Jádro:
Monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
hyprolosa, natrium-stearyl-fumarát.
Potah tablety:
Hypromelosa, makrogol 6000, mastek, oxid titaničitý (E171), polysorbát 80, simetikonová emulze, sodná sůl erythrosinu (E127).
Jak přípravek IBALGIN RAPID vypadá a co obsahuje toto balení
IBALGIN RAPID jsou světle fialově červené podlouhlé bikonvexní potahované tablety.

Balení:

12 potahovaných tablet, tj. 2 blistry po 6 potahovaných tabletách v krabičce společně s příbalovou informací.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 15.7.2010

 
Napište nám svůj dotaz