LAXYGAL 25ML GTT

 
88 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0015413
Objednávkový kód 17412
EAN 8594737032011
Dotaz k produktu
 
 

Vhodný pro krátkodobé užití u akutní funkční zácpy a při druhotné zácpě provázející jiné choroby. 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

perorální kapky, roztok 
(Natrii picosulfas)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek LAXYGAL musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 10 dnů, musíte se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je LAXYGAL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete LAXYGAL užívat 
3. Jak se LAXYGAL užívá 
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak LAXYGAL uchovávat
6. Další informace
1. CO JE LAXYGAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivá látka tohoto projímadla natrii picosulfas působí přímo na střevní stěnu. LAXYGAL je vhodný pro krátkodobé užití u akutní funkční zácpy (např. při změně pobytu) a při druhotné zácpě provázející jiné choroby. U nevyléčitelně nemocných a za zvláštních okolností lze na doporučení lékaře připustit dlouhodobé užívání přípravku.
U organicky podmíněné zácpy (choroby konečníku, bolestivé hemoroidy) lze přípravek užívat po přechodnou dobu trvání obtíží. Podle pokynů lékaře lze LAXYGAL použít i při přípravě na RTG nebo endoskopické vyšetření.
Při dlouhotrvající zácpě je lépe se o užití přípravku LAXYGAL poradit s lékařem.
Dětem starším 4 let by měl být LAXYGAL podáván pouze na doporučení lékaře.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LAXYGAL UŽÍVAT 
Neužívejte LAXYGAL:
- jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á) na pikosulfát, látky triarylmetanové řady, parabeny nebo na kteroukoliv další složku přípravku LAXYGAL.
u náhlých příhod břišních (zánět slepého střeva, střevní neprůchodnost, zánět slinivky břišní, uskřinutí kýly, zánět pobřišnice, akutní zánět střeva). Tyto stavy se vyznačují náhlým vznikem prudkých bolestí břicha, nucením na zvracení, zvracením, zástavou odchodu plynů. Při výskytu těchto příznaků neberte žádné léky a ihned vyhledejte lékaře.
při těžké dehydrataci organismu (nadměrné ztrátě tekutin)
nepodávajte dětem mladším 4 let.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku LAXYGAL je zapotřebí:
- jestliže jste v nedávné době podstoupil břišní operaci.
- jestliže kojíte.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Při pravidelném užívání přípravku LAXYGAL může současné podávání močopudných léků nebo adrenokortikoidů způsobit poruchy hospodaření organismu s vodou a minerály. Narušení této rovnováhy může zvýšit citlivost na srdeční glykosidy.
Souběžné užívání širokospektrých antibiotik snižuje projímavý účinek přípravku LAXYGAL.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení:
V těhotenství používejte LAXYGAL pouze na doporučení lékaře.
Užívání přípravku v období kojení není vhodné.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
LAXYGAL nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku LAXYGAL:
Tento přípravek obsahuje sorbitol. Pokud byla u Vás diagnostikována nesnášenlivost některého z cukrů, informujte svého lékaře dříve, než začnete přípravek užívat.
3. JAK SE LAXYGAL UŽÍVÁ
Pokud lékař neurčil jinak, doporučují se tyto dávky:
Dospělí a děti nad 10 let: 12-24 kapek večer
Děti 4-10 let: 6-12 kapek večer.
LAXYGAL začíná běžně působit po 6-12 hodinách. Zvyšováním nebo snižováním uvedené dávky lze najít optimální dávku pro každého jednotlivce, aby došlo k žádané konzistenci stolice.
LAXYGAL lze užít s tekutinou nebo bez ní. Lék je nejvhodnější užít večer před spaním, aby k vyprázdnění došlo ráno.
Bez doporučení lékaře nemá být LAXYGAL užíván dlouhodobě (déle než 10 dní). Delší užívání může zácpu zhoršit.
Jestliže jste užil(a) více přípravku LAXYGAL, než jste měl(a):
Při předávkování, jehož příznaky jsou křečovitá bolest v podbřišku s opakovaným vyprazdňováním střeva, je nutné poradit se s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i LAXYGAL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky nejsou při krátkodobém užívání přípravku LAXYGAL obvyklé. Při chronickém užívání, zvláště ve vysokých dávkách, může docházet ke ztrátě draslíku a dalších minerálů. 
Při případném výskytu průjmu, bolesti břicha, nucení ke zvracení, zvracení, hubnutí nebo slabosti vyhledejte lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK LAXYGAL UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek LAXYGAL obsahuje
Léčivou látkou je natrii picosulfas 7,5 mg v 1 ml (= 18 kapek).
Pomocnými látkami jsou sodná sůl ethylparabenu, nekrystalizující sorbitol 70%, kyselina chlorovodíková a čištěná voda. 
Jak přípravek LAXYGAL vypadá a co obsahuje toto balení
Čirá, slabě žlutohnědá tekutina.
Velikost balení: 10 ml, 25 ml, 30 ml
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
TEVA Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29
747 70 Opava-Komárov
Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
31.12.2009

 
Napište nám svůj dotaz