LEVOPRONT SIRUP 120ML

 
135 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0107231
Objednávkový kód 26076
EAN 8024825000153
Dotaz k produktu
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Informace pro použití, čtěte pozorně!
Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny, protože obsahují důležité informace o tom, nač máte při užívání tohoto léku dbát. Při dotazech se obraťte prosím na svého lékaře nebo lékárníka.

Název přípravku
Levopront sirup
(levodropropizinum)
K perorálnímu podání


Držitel rozhodnutí o registraci
Dompé Farmaceutici S.p.A.
Via San Martino 12
20122 Milano
Itálie


Výrobce
Dompé s.p.a.
Via Campo di Pile
67100 L’Aquila
Itálie

Složení
Jaká je léčivá látka?
Levodropropizinum
10 ml sirupu obsahuje:
léčivá látka: 60 mg Levodropropizinu
pomocné látky: sacharosa, methylparaben, propylparaben, monohydrát kyseliny citronové, hydroxid sodný, třešňové aroma, čištěná voda
Upozornění pro diabetiky: 10 ml Levopront sirupu obsahuje 4,0 g sacharosy.
 

Indikační skupina
Co je Levopront sirup?
Antitusikum
 

Charakteristika
Levodropropizin – léčivá látka Levopront sirup má tlumící účinek na kašel bez ovlivnění centra kašle.
 

Indikace
Proč máte Levopront sirup užívat?
Levopront sirup se užívá k symptomatické léčbě suchého dráždivého neproduktivního kašle.
Přípravek mohou užívat dospělí a děti od věku 2 let.
 

Kontraindikace
Kdy nesmíte Levopront sirup užívat?
1. při známé nebo možné přecitlivělosti na léčivou látku a na paraben
2. při produktivním kašli (kašel s hlenem)
3. při zhoršené funkci sliznic (Kartagenerův syndrom, ciliární dyskinesie)
4. při těžkých poruchách jater
5. v průběhu těhotenství
6. v době kojení
7. přípravek nesmí užívat děti do 2 let
8. při vážném poškození funkce ledvin lze přípravek užívat pouze na doporučení lékaře

Nežádoucí účinky
Které nežádoucí účinky se mohou vyskytnout při léčbě přípravkem Levopront sirup?
Při užívání Levopront sirupu se může vyskytnout nevolnost, zvracení, pálení žáhy, poruchy zažívání, průjem, bušení srdce, útlum, slabost, ospalost, poruchy vědomí, zmatenost a bolesti hlavy. Zcela ojediněle byly pozorovány u predisponovaných pacientů alergické kožní reakce.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání poraďte s lékařem.
 

Interakce
Které přípravky ovlivňují účinek Levopront sirupu?
Interakce nejsou dosud známy. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát při užívání benzodiazepinů – může dojít k zesílení sedativního účinku.


Dávkování a způsob podání
Návod ke správnému užívání
Pokud lékař neurčí jinak je doporučeno toto dávkování:
Dospělí a děti starší 12 let věku: 1 odměrku (10 ml = 60 mg levodropropizinu) 3 krát denně, s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin.
Děti nad 2 roky věku: 1 mg/kg 3 krát denně, celková denní dávka 3 mg/kg, což odpovídá:
10-20 kg tělesné hmotnosti – 3 krát denně 3 ml sirupu
20-30 kg tělesné hmotnosti – 3 krát denně 5 ml sirupu

Levopront sirup je možné naředit polovinou sklenice vody.
Levopront sirup se užívá mezi jídly a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny.
Pokud jste si vzali menší dávku, můžete chybějící množství užít tentýž den. Dbejte ale na předepsaný časový odstup. Příští dávku užijte v původně stanoveném čase.

ak dlouho máte Levopront sirup užívat?
Přípravek se užívá do vymizení kašle, případně dle pokynů lékaře, který lék předepsal, nejdéle však 7 dní. Jestliže příznaky po této době neustaly, přerušte léčbu tímto lékem a poraďte se s lékařem.
 

Upozornění
O vhodnosti současného užívání Levopront sirupu s jinými léky se poraďte s lékařem.
Bez porady lékaře užívejte Levopront nejdéle 7 dní.
Jestliže se do této doby příznaky onemocnění nezlepší nebo se naopak zhoršují nebo se vyskytnou nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.


Při užívání Levopront sirupu nesmíte řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti, vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředit se a koordinaci pohybů.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.
 

Předávkování
Co je třeba učinit, byl-li Levopront sirup užit v příliš velké dávce ať úmyslně nebo nedopatřením?
Vyhledejte svého lékaře, který může udělat případně následující opatření: výplach žaludku, užití aktivního uhlí, nitrožilní přívod tekutin, event. může být zapotřebí udržování nebo podporování životně důležitých funkcí.
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
 

Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Velikost balení

120ml

 
Napište nám svůj dotaz