MOLUSK SOL.3G

 
DOPRODEJ
150 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
Objednávkový kód 31799
EAN 8470001684479
Dotaz k produktu
 

Krátká expirace: 30.6.2022 Molusk – kožní roztok k lokální kožní léčbě molusek.

 

Molusky jsou nakažlivým benigním kožním onemocněním vyvolaným infekcí virem ze skupiny poxviru (molluscum contagiosum). Infekce způsobuje léze (puchýřky) na kůži a je běžná u dětí ve věku 2 až 5 let, ale může se projevit i u dospívajících a dospělých.

Indikace:

Lokální kožní léčba molusek.

Dávkování:

POZOR ŽÍRAVINA. POUŽÍVÁ SE PRO LEPTÁNÍ. ROZTOK POUŽÍVEJTE POUZE NA LÉČBU LÉZÍ. POSTUPUJTE DŮSLEDNĚ PODLE POKYNŮ K POUŽITÍ.

Přípravek by měl být aplikován jednou denně, pokud lékař nestanoví jinak. Každodenní aplikaci opakujte do objevení zarudnutí, podráždění nebo otoku léze, ke kterému obvykle dochází během 4-6 dnů. V tomto okamžiku zastavte léčbu a na lézi již roztok neaplikujte. Zánět je známkou toho, že molusky vymizí během příštích 2 až 5 týdnů. Pokud se zánět neobjeví, můžete pokračovat v aplikaci produktu na lézi, až do objevení zánětu.

Upozornění:

Pokud budete pokračovat v léčbě oblasti, která je již zanícená nebo podrážděná, může dojít v ošetřované oblasti ke vzniku vředu. Nepoužívejte roztok na stejnou lézi více než 10 po sobě jdoucích dnů. Pokud nějaký den vynecháte, neaplikujte roztok druhý den dvakrát. Aplikujte jej znovu pouze jednou a pokračujte, dokud léze nezčervená.

Jak přípravek používat:

Tento přípravek smí aplikovat pouze dospělé osoby. Děti by neměly s přípravkem zacházet, ani se jej dotýkat rukama poté, co byl aplikován dospělými.

Krok 1: Aplikace

Odšroubujte uzávěr lahvičky a zasuňte aplikační tyčinku. Vyjměte navlhčenou aplikační tyčinku a naneste přípravek jemným poklepáváním špičkou štětce na každou lézi co nejpečlivěji (nedotýkejte se zdravé pokožky kolem léze, protože to může způsobit podráždění).

Upozornění:

Zabraňte kontaktu roztoku se zdravou pokožkou a jakýmkoli jiným povrchem (oblečení, citlivé povrchy atd.) protože se jedná o žíravinu.

Krok 2: Vyčkejte 1 až 2 minuty (zaschnutí)

Po nanesení poklepáváním štětcem nechte přípravek zaschnout po dobu 1-2 minuty. Ujistěte se, že se děti nebudou dotýkat ošetřených částí během zasychání přípravku.

Krok 3: Odstranění (opláchnutí)

Po zaschnutí odstraňte zbytky přípravku opláchnutím vodou (pomocí namočené gázy) a umyjte se ruce velkým množstvím vody.

Opakované použití: Zopakujte výše popsané kroky. Za účelem opakovaného použití lze přípravek skladovat s našroubovaným aplikátorem. Jakmile zaznamenáte podráždění, zarudnutí nebo otok, zastavte léčbu. Tyto příznaky naznačují, že léčba skončila. Přesto budete muset několik týdnů počkat, než léze vymizí. Ošetřené léze se nesmí škrábat, ani se na ně nesmí sahat, dokud úplně nezmizí, aby se předešlo nové infekci. Po čtyřech týdnech od prvního otevření lahvičku vyhoďte. Nevyhazujte tento výrobek do odpadních vod ani domovního odpadu. Nespotřebovaný přípravek vraťte prosím do lékárny.

Nepoužívejte přípravek u dětí mladších dvou let, pokud lékař nedoporučí jinak. Nenanášejte přípravek na místa s tenkou nebo citlivou kůží, například na sliznice nebo kolem očí. Tato látka nesmí za žádných okolností přijít do styku s očima. Nepolykejte. Nedoporučuje se používat na obličeji. Nepoužívejte v případě infikovaných ložisek molluscum contagiosum. Nepoužívejte na podrážděnou nebo infikovanou pokožku, zarudlou pokožku nebo pokožku vykazující známky zánětu. Nepoužívejte na pokožku, na níž zpozorujete neobvyklé projevy. Nevhodný pro diabetiky, protože zasažená část by se nemusela hojit rychle nebo úplně. Při kojení nepoužívejte na částech těla, které přicházejí do styku s kojencem. Nepoužívejte v případě alergie na kteroukoliv ze složek výrobku. Tato léčba může způsobovat dočasné svědění, podráždění nebo pálení. Po vymizení léčené infekce molluscum contagiosum se může objevit hyperpigmentace nebo hypopigmentace, která však spontánně ustoupí.

V případě náhodného kontaktu:

V případě kontaktu s očima ihned vyplachujte oči po dobu 15 minut velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě kontaktu se zdravou pokožkou okamžitě opláchněte pokožku velkým množstvím vody. Pokud se vám výrobek dostane na prsty, netřete si oči ani sliznice, Ihned si umyjte ruce.

Další bezpečností opatření:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhněte se kontaktu s oděvem nebo jinými materiály, které by mohly být ovlivněny zásadami.

Obsah: 3g

 

Upozornění

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK, ČTĚTE PEČLIVĚ NÁVOD K POUŽITÍ A INFORMACE O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ.

 
Napište nám svůj dotaz