MUCONASAL PLUS spr nas 1x10ml

 
111 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0223144
Objednávkový kód 21179
EAN 8590347070016
Dotaz k produktu
 
 

Nosní sprej rychle způchodňuje ucpaný nos, snižuje sekreci a díky obsahu silic má osvěžující efekt.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte MUCONASAL PLUS   

užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-                 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-                 Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-                 Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů (u dětí do 3 dnů), musíte se poradit s lékařem.
-                 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
V příbalové informaci naleznete:
1.         Co je MUCONASAL PLUS a k čemu se používá
2.         Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MUCONASAL PLUS užívat
3.         Jak se MUCONASAL PLUS užívá
4.         Možné nežádoucí účinky
5          Jak MUCONASAL PLUS uchovávat
6.         Další informace
 
1.       CO JE MUCONASAL PLUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
 
Zduřelá nosní sliznice doprovází často nachlazení a alergickou rýmu. MUCONASAL PLUS můžete používat bez porady s lékařem ke snížení otoků zduřelé nosní sliznice a zprůchodnění nosu u běžných nachlazení a při alergické rýmě. MUCONASAL PLUS můžete také použít po poradě s lékařem k usnadnění odtoku sekretu při zánětech vedlejších nosních dutin a středního ucha. Po podání přípravku MUCONASAL PLUS se účinek projeví po již 5 minutách a přetrvává zpravidla až 8 - 10 hodin.
 
Léčivá látka tramazolini hydrochloridum je alfa-mimetikum snižující bezprostředně po podání otok nosní sliznice a mající za následek rychlé a dlouhotrvající zprůchodnění nosu.
 
Součástí přípravku MUCONASAL PLUS jsou také éterické oleje cineol (eukalyptol), levomenthol a přírodní kafr, které příznivě ovlivňují celkové působení přípravku.
 
2.       ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MUCONASAL PLUS UŽÍVAT
 
Neužívejte MUCONASAL PLUS
               jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku tramazolini hydrochloridum nebo kteroukoli další složku přípravku MUCONASAL PLUS
               jestliže trpíte chronickou suchou rýmou
               v prvních třech měsících těhotenství
 
MUCONASAL PLUS není vhodný pro děti do 6 let.
     
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MUCONASAL PLUS je zapotřebí
MUCONASAL PLUS musí být používán se zvýšenou opatrností a pod lékařským dohledem u osob s glaukomem s úzkým úhlem (zeleným zákalem), při zbytnění prostaty a u osob se získanou nebo vrozenou porfyrií (metabolickou poruchou krve).
 
Dlouhodobé podávání přípravků snižujících otok nosní sliznice (alfa-sympatomimetik) může vést k vývoji chronického zánětu (a pocitu ucpaného nosu) a poškození nosní sliznice.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
 
Účinky přípravku MUCONASAL PLUS a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Při současném podávání některých antidepresivních nebo vazokonstrikčních přípravků může docházet ke zvýšení krevního tlaku. MUCONASAL PLUS se nesmí podávat ani po dobu 3 týdnů po ukončení léčby některými antidepresivy (IMAO).
 
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
 
MUCONASAL PLUS se nesmí užívat v prvních třech měsících těhotenství. V dalším průběhu těhotenství a během kojení má být lék užíván pouze po poradě s lékařem.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by přípravek MUCONASAL PLUS ovlivňoval řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.
 
3.       JAK SE MUCONASAL PLUS UŽÍVÁ
 
Pokud Vám lékař nedoporučí jinak, dodržujte prosím následující dávkování. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování je stejné pro děti od 6 let a dospělé.
 
Obvyklá dávka přípravku je:
Podle potřeby se vstřikuje do každé nosní dírky, maximálně 4x denně.
Přípravek nesmí být podáván bez doporučení lékaře déle než 5 - 7 dnů, u dětí 3 dny.
Pokyny pro použití dávkovacího rozprašovače.
Před každým použitím je třeba dodržovat následující pokyny:
1.       Sejměte ochranný kryt dávkovacího rozprašovače.

2.       Před prvním použitím je nutno rozprašovač opakovaně stisknout ve směru znázorněném na obr. 1 až do vystříknutí spreje. Při dalším použití je rozprašovač automaticky připraven k okamžité aplikaci.               

3.       Před použitím spreje se vždy vysmrkejte. Nástavec spreje zasuňte do nosní dírky a rozprašovač jedenkrát stiskněte (viz obr. 2). Stejným způsobem aplikujte přípravek do druhé nosní dírky.
Při aplikaci spreje lehce nosem vdechněte.

4.       Nasaďte opět ochranný kryt.
Po použití se doporučuje opláchnout nástavec spreje.
 
Nevymizí-li příznaky během 7 dnů léčby (u dětí do 3 dnů), poraďte se s lékařem o dalším podávání přípravku MUCONASAL PLUS.
MUCONASAL PLUS nesmí při aplikaci vniknout do očí.
 
Jestliže jste užil(a) více přípravkuMUCONASAL PLUS, než jste měl(a)
 
Dodržujte dávkování uvedené v této příbalové informaci. Pokud jste nedopatřením užil(a)
více přípravku MUCONASAL PLUS, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 
4.       MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i MUCONASAL PLUS nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 
Po odeznění léčebného účinku může v ojedinělých případech dojít k otoku nosní sliznice.
U pacientů se zvýšenou citlivostí nosní sliznice může MUCONASAL PLUS rovněž způsobit pálení v nose, suchost nosní sliznice, krvácení z nosu a kýchání.
Ojediněle byla popsána nosní sekrece, žaludeční nevolnost, závrať, bolest hlavy a poruchy chuti, únava, neklid, nespavost, halucinace (spíše u dětí) .
Velmi vzácně se mohou vyskytnout systémové kardiovaskulární poruchy (bušení srdce, změny tepové frekvence, zvýšení krevního tlaku, srdeční arytmie). Dále byly popsány reakce přecitlivělosti (vyrážka, svědění, otok kůže a sliznice).
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
5.       JAK MUCONASAL PLUS UCHOVÁVAT
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
 
MUCONASAL PLUS nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
 
6.       DALŠÍ INFORMACE
 
Co MUCONASAL PLUS obsahuje
        Léčivou látkou je tramazolini hydrochloridum 1,18 mg (odp. tramazolini hydrochloridum monohydricum 1,265 mg) v 1 ml roztoku
        Pomocnými látkami jsou monohydrát kyseliny citronové, hydroxid sodný, benzalkonium-chlorid,
      hypromelosa, povidon, glycerol 85%, heptahydrát síranu hořečnatého, hexahydrát chloridu 
      hořečnatého, dihydrát chloridu vápenatého, hydrogenuhličitan sodný, chlorid sodný, cineol, 
      levomenthol, přírodní kafr, čištěná voda.
 
Jak MUCONASAL PLUS vypadá a co obsahuje toto balení
 
Hnědá skleněná lahvička s mechanickou pumpičkou a nosním aplikátorem, krabička.
Velikost balení: 10 ml
 
  
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
 
Držitel rozhodnutí o registraci
Boehringer Ingelheim International GmbH
Ingelheim am Rhein, Německo
 
Výrobce
Istituto De Angeli S.r.l., Regello, Itálie
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
28.3. 2007

 
Napište nám svůj dotaz