MUCOSOLVAN SOL 60ML

 
92 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0223159
Objednávkový kód 20235
EAN 8590347060017
Dotaz k produktu
 
 

MUCOSOLVAN se užívá při akutních a chronických zánětlivých a infekčních onemocněních horních i dolních dýchacích cest. Jedná se např. o akutní a opakované záněty průdušek, hrtanu a průdušnice, rýmu a záněty nosohltanu (a související záněty středouší a vedlejších dutin nosních). Akutní a chronická onemocnění dýchacích cest jsou provázena zvýšenou tvorbou vazkého průduškového hlenu a jeho ztíženým vykašláváním. MUCOSOLVAN zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu a stimuluje činnost řasinek zajišťující posun hlenu. Tyto účinky mají za následek vydatnější zkapalnění, lepší transport a vylučování hlenu, čímž dochází k usnadnění vykašlávání a zmírnění kašle.

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Roztok k perorálnímu podání a k inhalaci

Léčivá látka: Ambroxoli hydrochloridum 15 mg ve 2 ml (= 50 kapek) roztoku.
Pomocné látky: monohydrát kyseliny citronové, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, benzalkonium-chlorid, čištěná voda.

 Indikační skupina

 Expektorancia, mukolytika.

 Charakteristika

 Ambroxol, léčivá látka přípravku MUCOSOLVAN, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktantu (látka pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje činnost řasinek zajišťující posun hlenu. Tyto účinky mají za následek vydatnější zkapalnění, lepší transport a vylučování hlenu (mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a zmírnění kašle.

 

Indikace

 Přípravek užívejte při akutních a chronických zánětlivých a infekčních onemocněních horních i dolních dýchacích cest. Jedná se např. o akutní a opakované záněty průdušek, hrtanu a průdušnice, rýmu a záněty nosohltanu (a související záněty středouší a vedlejších dutin nosních), a dále o chronická onemocnění jako např. chronická bronchitida a chronická obstrukční plicní nemoc. Akutní a chronická onemocnění dýchacích cest jsou provázena zvýšenou tvorbou vazkého průduškového hlenu a jeho ztíženým vykašláváním. Mukolytická léčba (tzn. snižující viskozitu hlenu) usnadňuje toto vykašlávání.

MUCOSOLVAN, tablety, je určen pro dospělé.
MUCOSOLVAN, roztok, je určen pro dospělé, mladistvé i děti.

 

Kontraindikace

 MUCOSOLVAN nesmí být užíván pacienty se známou přecitlivělostí na ambroxol nebo jiné látky obsažené v přípravku.

Mucosolvan nesmí být užíván v případě vzácných vrozených onemocnění, při nichž nemohou být užívány některé pomocné látky (viz odstavec Upozornění).

 

Nežádoucí účinky

 MUCOSOLVAN je obvykle dobře snášen. Mohou se dostavit lehké zažívací obtíže (pálení žáhy, nechutenství, příležitostně pocit na zvracení, zvracení, průjem). Mohou se vyskytnout alergické reakce, zejména kožní vyrážky, kopřivka, angioedém, anafylaktické reakce (včetně anafylaktického šoku). Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání (podávání dětem) přípravku poraďte s lékařem.

Pokud se při užívání přípravku MUCOSOLVAN objeví nová vyrážka na kůži nebo na sliznici, je třeba lék vysadit a okamžitě vyhledat lékaře. Může se jednat o vzácné kožní projevy (vyvolané vlastním onemocněním nebo užíváním dalších léků), které se mohou objevit při užívání mukolytických látek, jako je např. ambroxol.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání (podávání dětem) přípravku poraďte s lékařem.

 

Interakce

 Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Současné užívání přípravku MUCOSOLVAN a antibiotik (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik ve hlenu, který se vytváří v dýchacích cestách.
Bez porady s lékařem neužívejte jiné léky na kašel.
Další klinicky významné působení s ostatními léky není známo.

 

Dávkování a způsob použití

 Pokud není lékařem určeno jinak, je doporučeno následující dávkování:

Perorální podání

Dospělí a děti nad 12 let: na počátku léčby 4 ml 3x denně.
Děti od 6 do 12 let: 2 ml 2-3x denně.
Děti od 2 do 6 let: 1 ml 3x denně.
Děti do 2 let: 1 ml 2x denně.

Kapky se užívají při jídle zředěné čajem, ovocnou šťávou, mlékem nebo vodou.
Výše uvedená množství se dávkují přiloženou odměrkou.

Inhalace
Dospělí a děti nad 6 let: 1-2 inhalace 2-3 ml inhalačního roztoku denně.
Děti do 6 let: 1-2 inhalace 2 ml inhalačního roztoku denně.

MUCOSOLVAN, inhalační roztok, může být aplikován všemi vhodnými inhalačními přístroji (s vyloučením inhalátorů s rozprašováním parou), vhodný inhalátor a způsob léčby doporučí lékař. Inhalační roztok lze smíchat s fyziologickým roztokem v poměru 1:1 k dosažení optimální vlhkosti vzduchu uvolňovaného z inhalátoru.
Během inhalace dýchejte normálně, protože hluboká inhalace může dráždit ke kašli. Obvykle se před inhalací doporučuje zahřátí inhalačního roztoku na teplotu těla. Pacienti s průduškovým astmatem by měli před inhalací přípravku MUCOSOLVAN užít předepsané léky odstraňující stažení průdušek. V případech, kdy je možná jen jedna inhalace denně, může být na doporučení lékaře, který určí formu i dávku, užíván MUCOSOLVAN perorálně, čímž se docílí rovnoměrného účinku.

Délka léčby přípravkem MUCOSOLVAN je určena individuálně, v závislosti na indikaci a typu onemocnění. Pokud se však příznaky významně nezlepší během 7-10 dnů (během 3 dnů u dětí do 6 let) nebo při zhoršování příznaků, je třeba vyhledat lékaře.
Pokud Vám nevyhovují lékové formy roztok nebo tablety, můžete použít sirup Mucosolvan junior (15 mg/5 ml) pro děti, sirup Mucosolvan pro dospělé (30 mg/5 ml), nebo Mucosolvan Retard - tobolky s prodlouženým uvolňováním.

 

Upozornění

 Mucosolvan, tablety obsahují 684 mg laktózy v maximální doporučené denní dávce (4 tablety). Pacienti s vrozenou nesnášenlivostí galaktózy, nedostatkem Lapp laktázy nebo s glukózo-galaktózovým malabsorpčním syndromem (porucha trávení glukózy a galaktózy) nesmí užívat tento přípravek.

MUCOSOLVAN, roztok, obsahuje konzervační látku chlorid benzalkonia, který může u přecitlivělých pacientů při inhalaci vyvolat zúžení průdušek (bronchokonstrikci).
Mucosolvan, roztok k inhalaci, nesmí být mísen s kyselinou chromoglykanovou, smí být mísen s minerálními roztoky k inhalaci pouze těsně před inhalací a pouze pokud roztok směsi je čirý, bez sraženiny.
Těhotné ženy mohou přípravky užívat pouze po poradě s lékařem, jejich užívání není doporučeno v prvních 3 měsících těhotenství. Není doporučeno užívat Mucosolvan při kojení.

Předávkování:
Dosud nebyly zaznamenány žádné projevy předávkování. Pokud se projevy předávkování vyskytnou, vyhledejte lékaře.

 

Uchovávání

 Přípravky uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byly přípravky chráněny před světlem a vlhkem.

 

Varování

 Přípravky nesmí být užívány po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravky musí být uchovávány mimo dosah a dohled dětí.

 

Balení

 60ML

Výrobce

 

Roztok k perorálnímu podání a k inhalaci:

IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Opava-Komárov, Česká republika

Istituto De Angeli S.r.l., Reggello (FI), Itálie

 

Držitel rozhodnutí o registraci

 Boehringer Ingelheim International GmbH

Ingelheim am Rhein
Německo

Datum poslední revize: 10.7.2009.

 

datum zpracování

10.7.2009 (č.j. 118516/2009)

datum aktualizace

2006/08/30/V
2009/07/10/X

 

 
Napište nám svůj dotaz