NUROFEN PRO DĚTI SUPP 10x 60 MG

 
64 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0241119
Objednávkový kód 20688
EAN 5000158100794
Dotaz k produktu
 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE:
 
CO JE PŘÍPRAVEK NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 60 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?
Přípravek Nurofen pro děti čípky 60 mg obsahuje léčivou látku ibuprofen, která tlumí bolest, snižuje horečku a působí protizánětlivě (nesteroidní antiflogistikum/ analgetikum).

Přípravek Nurofen pro děti čípky 60 mg se používá:
 • ke zmírnění mírných až středně silných bolestí jako jsou bolesti hlavy, bolesti zubů, bolesti uší, bolesti v krku, bolesti při prořezávání zubů, pooperační bolesti a bolesti při zranění měkkých tkání;
 • při horečkách, včetně horečnatého stavu po očkování;
 • při bolestech a horečkách doprovázejících nachlazení a chřipku.
Podávání přípravku Nurofen pro děti čípky 60 mg se doporučuje v případě, že lék nelze podávat ústy nebo pokud pacient zvrací.

Přípravek je určen malým dětem od 3 měsíců o tělesné hmotnosti 6 kg a vyšší. Z důvodů bezpečnosti však následující text obsahuje i údaje týkající se užívání dospělými pacienty.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 60 mg POUŽÍVAT?
Přípravek Nurofen pro děti čípky 60 mg nepodávejte dětem:
 • jestliže je Vaše dítě přecitlivělé (alergické) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku Nurofen pro děti čípky 60 mg;
 • jestliže je Vaše dítě přecitlivělé na jinou nesteroidní protizánětlivou léčivou látku;
 • jestliže se u Vašeho dítěte v současné době nebo i v minulosti objevila reakce na kyselinu acetylsalicylovou nebo na jinou nesteroidní protizánětlivou léčivou látku projevující se jako zúžení průdušek, astma, otoky nosní sliznice nebo kožní reakce (kopřivka);
 • jestliže má dítě plané neštovice;
 • v případě aktivního či v minulosti prodělaného vředového onemocnění žaludku nebo dvanáctníku či krvácení z trávicího traktu;
 • při závažné poruše funkce jater, ledvin nebo závažném nekontrolovatelném onemocnění srdce;
 • při systémovém lupus erythematodes (onemocnění imunitního systému);
 • od počátku 6. měsíce těhotenství.

Zvláštní opatrnost při užívání přípravku Nurofen pro děti čípky 60 mg je zapotřebí:

 • při některých onemocněních imunitního systému (systémové lupus erythematodes, smíšená kolagenóza, tj. choroba pojivové tkáně);
 • při žaludečních a střevních poruchách nebo při chronických zánětlivých onemocněních střev (ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc), při onemocnění konečníku nebo řitního otvoru;
 • při vysokém krevním tlaku nebo onemocnění srdce;
 • při poruše funkce ledvin;
 • při poruše funkce jater;
 • při dehydrataci, která může být způsobena např. průjmem, je třeba zajistit dostatečný přísun tekutin;
 • bezprostředně po závažnějším chirurgickém zákroku;
 • pokud plánujete otěhotnět, nebo pokud máte problémy s otěhotněním. Přípravek patří mezi skupinu léků, které mohou negativně ovlivňovat ženskou plodnost. Po přerušení podávání tento účinek mizí.
 • při průduškovém astmatu, chronické rýmě, zánětu nosních dutin, nosních polypech nebo alergických onemocněních.
Jestliže Vaše dítě trpí poruchou funkce ledvin, jater, srdečním onemocněním, užívá-li diuretika či prodělalo-li v současné době závažnější chirurgický zákrok, musíte se o možnosti podávání přípravku Nurofen pro děti čípky 60 mg poradit s lékařem!

Léky jako je Nurofen pro děti čípky 60 mg mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Pokud Vaše dítě má srdeční obtíže, prodělalo v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo má rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Přípravek Nurofen pro děti čípky 60 mg není vhodný pro děti s tělesnou hmotností nižší než 6 kg (přibližně tři měsíce).

Těhotenství 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. V první a druhé třetině těhotenství může být přípravek Nurofen pro děti čípky 60 mg používán jenom po domluvě s lékařem. Ve třetí třetině těhotenství nesmí být přípravek Nurofen pro děti čípky 60 mg užíván.

Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Při krátkodobém užívání doporučené dávky přípravku Nurofen pro děti čípky 60 mg v případě mírných až středně velkých bolestí nebo při horečce není nutné přerušit kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Krátkodobé užívání doporučených dávek přípravku nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Na co ještě musíte dbát?
Nežádoucí účinky jsou nejmírnější a pravděpodobnost jejich výskytu je nižší, pokud je lék používán v nejmenší účinné dávce a po co nejkratší dobu.
Při delším užívání vysokých dávek přípravků tišících bolest mohou nastat bolesti hlavy, které nesmí být léčeny zvýšenými dávkami těchto léčiv.
Zcela obecně může pravidelné užívání prostředků tlumících bolest, a to především kombinování více léčivých látek, vést k trvalému poškození ledvin až k riziku selhání ledvin (analgetická nefropatie).
Při dlouhodobé terapii by Vašemu dítěti měl být sledován krevní obraz a pravidelně kontrolována funkce ledvin a jater.
Ve výjimečných případech může být onemocnění planými neštovicemi doprovázeno vážnými infekcemi kůže. V současné době není možné vyloučit, že užívání léků ze skupiny nesteroidních protizánětlivých látek nemůže přispět ke zhoršení těchto infekcí. Proto se nedoporučuje užívat ibuprofen v případě onemocnění planými neštovicemi.
U starších osob mohou být nežádoucí účinky přípravku častější a závažnější.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo užívalo v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Nurofen pro děti čípky 60 mg se nedoporučuje podávat současně s přípravky snižujícími srážlivost krve (protidestičkové léky), které v kombinaci s ibuprofenem zvyšují riziko krvácení. Kyselina acetylsalicylová a jiné protizánětlivé léky a kortikoidy zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků ibuprofenu v oblasti zažívacího ústrojí, včetně krvácení a vzniku žaludečního vředu. Z těchto důvodů se jejich současné podávání s ibuprofenem nedoporučuje.
Ibuprofen může snižovat účinek močopudných léků a léčiv používaných k léčení vysokého krevního tlaku. Proto musí Vaše dítě přijímat dostatečné množství tekutin.

Podávání ibuprofenu s přípravky obsahujícími lithium (léčivá látka užívaná k léčbě psychických onemocnění) může zesílit jeho účinky, současné podávání s přípravky obsahujícími methotrexat (léčivá látka používaná k léčbě rakovinných onemocnění resp. některých revmatických onemocnění) může posílit jeho nežádoucí účinky. Současné užívání s přípravky obsahujícími tacrolimus a cyklosporin (léčiva potlačující imunitní reakce) zvyšuje riziko výskytu závažných onemocnění ledvin. Pokud vaše dítě užívá některé z těchto léků, musíte se před podáním přípravku Nurofen pro děti čípky 60 mg poradit s lékařem.

JAK SE PŘÍPRAVEK NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 60 mg POUŽÍVÁ?
Používejte přípravek Nurofen pro děti čípky 60 mg vždy přesně podle pokynů uvedených v příbalové informaci. V případě nejasností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob užívání:
Čípky zaveďte, pokud možno po stolici, hluboko do konečníku. Pro zlepšení klouzavosti můžete čípky chvíli zahřívat v ruce nebo na krátkou dobu ponořit do teplé vody.

Pokud není lékařem předepsáno jinak, je dávkování následující:

Maximální denní dávka ibuprofenu činí 20 – 30 mg na kg tělesné hmotnosti. Podává se rozdělená na 3 až 4 jednotlivé dávky. To znamená, že:
 • dětem s tělesnou hmotností od 6 do 8 kg se podá na počátku léčby 1 čípek. Další čípek může být, pokud je to nutné, podán nejdříve po 6 8 hodinách. Nepodávejte během 24 hodin více než 3 čípky;
 • dětem s tělesnou hmotností od 8 do 12,5 kg se podá na počátku léčby 1 čípek. Další čípek může být, pokud je to nutné, podán nejdříve po 6 hodinách. Nepodávejte během 24 hodin více než 4 čípky.
Nepodávejte přípravek Nurofen pro děti čípky 60 mg dětem déle než 3 dny.

Pokud potíže Vašeho dítěte po 3 dnech neustoupí nebo se dokonce zhorší, musíte vyhledat lékaře.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nurofen pro děti čípky 60 mg je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Pokud jste použili větší množství přípravku Nurofen pro děti čípky 60 mg než jste měli:
Předávkování přípravkem se obvykle projeví nevolností, bolestmi břicha, zvracením, bolestí hlavy, poruchami vidění, sluchu, ospalostí nebo závratěmi. Velmi vzácně se mohou objevit i další příznaky, jako je nízký tlak, porucha metabolismu nebo ztráta vědomí. V případě podezření na předávkování neprodleně informujte Vašeho lékaře, který zahájí léčbu příznaků a podle potřeby i léčbu zaměřenou na udržování životních funkcí.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Následující přehled zahrnuje ty nežádoucí účinky ibuprofenu, které se objevují v souvislosti s krátkodobou léčbou mírných až středně silných bolestí nebo horečky. Při léčbě jiných indikací, než jsou stanoveny pro NUROFEN pro děti čípky 60 mg, nebo při dlouhodobé léčbě mohou nastat ještě jiné nežádoucí účinky.

Ohodnocení nežádoucích účinků je uvedeno na základě následujících údajů četnosti:
Velmi časté: Více než 1 z 10 ošetřovaných
Časté: Méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 ošetřovaných
Méně časté: Méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1 000 ošetřovaných
Vzácné: Méně než 1 z 1 000, ale více než 1 z 10 000 ošetřovaných
Velmi vzácné: Méně než 1 z 10 000 ošetřovaných, včetně jednotlivých případů

Poruchy trávicího ústrojí
Méně časté: bolesti břicha, poruchy trávení (dyspepsie), nevolnost
Vzácné: průjem, zvracení, nadýmání a zácpa
Velmi vzácné: vřed v oblasti žaludku nebo střeva, může se vyskytnout i krvácení do trávicího traktu a perforace trávicího traktu. Pokud se vyskytnou silné bolesti v horní části břicha, krvavé zvracení, krev ve stolici nebo černé zabarvení stolice, musíte ukončit léčbu a neprodleně informovat svého lékaře.
Poruchy nervového systému
Méně časté: bolesti hlavy
Poruchy ledvin a močových cest
Velmi vzácné:
- snížení vylučování moči a hromadění vody v těle. Tyto příznaky mohou být znamením onemocnění ledvin až selhání ledvin. Pokud se vyskytnou uvedené potíže, musíte podávání přípravku Nurofen pro děti čípky 60 mg ukončit a neprodleně kontaktovat svého lékaře.
- poškození tkáně ledvin (nekróza papil), obzvláště při dlouhodobé terapii
- zvýšená koncentrace močoviny v krvi
Poruchy jater a žlučových cest
Velmi vzácné: poškození jater, obzvláště při dlouhodobé terapii
Poruchy krve a lymfatického systému
Velmi vzácné: poruchy tvorby krve. Prvními příznaky jsou: horečka, bolesti v krku, povrchové rány v ústech, potíže podobné jako při chřipce, častá tvorba podlitin, krvácení z nosu a kožní krvácení. V těchto případech je nutno okamžitě léčbu ukončit a vyhledat lékaře. Příznaky podobné chřipce nesmíte léčit sami použitím léků, které snižují horečku a potlačují bolest.
Poruchy kůže a podkoží
Velmi vzácné: silné kožní reakce, jako kožní vyrážka se zarudnutím a tvorbou puchýřů (např. erythema multiforme). Ve výjimečných případech může v souvislosti s těžkým onemocněním planými neštovicemi dojít k vážným onemocněním kůže a měkkých tkání.
Poruchy imunitního systému
Velmi vzácné: u pacientů se stávajícími poruchami obranného systému (systémový lupus erythematodes, smíšená kolagenóza) byly během léčení ibuprofenem v jednotlivých případech pozorovány příznaky určitého druhu zánětu mozkových blan (aseptická meningitis), jako jsou ztuhlost šíje, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, horečka nebo poruchy orientační schopnosti.
Alergické reakce
Méně časté: alergické reakce s kožní vyrážkou a svěděním kůže
Velmi vzácné:
- těžší alergické reakce. Příznaky toho mohou být: otoky obličeje, jazyka a hrtanu, dušnost, zrychlená činnost srdeční (tachykardie), pokles krevního tlaku nebo těžký šok. Při výskytu některého z příznaků, které mohou nastat již při prvním užití, je nutná okamžitá lékařská pomoc.
- zhoršení astmatu

Léky jako je Nurofen pro děti čípky 60 mg mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU NUROFEN PRO DĚTI ČÍPKY 60 mg 
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Nurofen pro děti čípky 60 mg obsahuje
Léčivá látka je Ibuprofenum 60 mg v 1 čípku.
Pomocná látka je ztužený tuk.

BALENÍ
10 čípků

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK.

 
Napište nám svůj dotaz