PANADOL BABY ČÍPKY RCT SUP 10X125MG

 
64 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0095611
Objednávkový kód 21358
EAN 8590335002364
Dotaz k produktu
 
 

Výrobce:
Farmaclair, 440 avenue du Général de Gaulle, Hérouville-Saint Clair, Francie

Držitel rozhodnutí o registraci:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., 
Brentford, TW8 9GS, Velká Británie

Složení:
Léčivá látka Paracetamolum 120 mg v 5 ml přípravku (1 ml obsahuje 24 mg). 
Pomocné látky Azorubin, kyselina jablečná, tekutá glukóza, směs sodných 
solí parabenů, xanthanová klovatina, krystalizující sorbitol 70%, sorbitol, 
kyselina citronová, jahodové aroma, čištěná voda. 
Indikační skupina: analgetikum, antipyretikum

Charakteristika:
Panadol Baby suspenze obsahuje paracetamol látku proti bolesti (analgetikum) 
a ke snížení horečky (antipyretikum). Má jahodovou příchuť, neobsahuje 
alkohol, vhodný i pro diabetiky. Panadol Baby nedráždí žaludek a snadno se 
dětem podává. Paracetamol se po podání rychle vstřebává, účinek se dostavuje 
do 30 minut, vrcholí zhruba za 2 hodiny po podání a odeznívá během 4 hodin.

Indikace:
Panadol Baby suspenze je určen ke snížení horečky a bolesti provázející 
chřipku, nachlazení, infekční onemocnění dětského věku ( např. spalničky, 
zarděnky, plané neštovice, spála, příušnice) a očkování. Panadol Baby je též 
vhodný k tlumení bolesti provázející prořezávání zoubků a bolesti zubů.
Přípravek je vhodný pro děti od 3 měsíců do 12 let. Ke snížení horečky po 
očkování může být podán dětem od 2 měsíců.
2/4

Kontraindikace:
Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na paracetamol nebo 
pomocné látky tohoto přípravku. Dále se paracetamol nesmí podávat při těžkém 
onemocnění jater, při akutní žloutence a při těžké hemolytické anemii 
(chudokrevnost z rozpadu červených krvinek). Panadol Baby se nesmí podávat 
současně s jinými léky, které poškozují činnost jater.
Podáváte-li přípravek dítěti s onemocněním jater, ledvin nebo s deficitem 
enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy musíte se o vhodnosti užívání 
přípravku předem poradit s lékařem. Přípravek není určen dětem do 3 měsíců 
s výjimkou snížení horečky po očkování, kde může být podán dětem od 2 
měsíců.

Nežádoucí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i Panadol Baby nežádoucí účinky, které 
se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek Panadol Baby suspenze je při dodržování doporučeného dávkování 
poměrně dobře snášen, ale může se vyskytnout kožní vyrážka vzácně zúžení 
průdušek, poruchy jaterních funkcí a krvetvorby. Při případném výskytu těchto 
nebo jiných neobvyklých reakcí přestaňte přípravek dítěti podávat a poraďte se s 
lékařem.
Interakce: Závažné lékové interakce jsou u paracetamolu vzácné. Současné 
dlouhodobé užívání Panadolu s některými léky na spaní, proti epilepsii a 
některých antibiotik může vést k poškození funkce jater. Metoklopramid nebo 
domperidon může zvýšit rychlost vstřebávání paracetamolu, cholestyramin ji 
může snížit. Při pravidelném dlouhodobém užívání paracetamolu může být 
zvýšen účinek léků snižujících srážlivost krve (warfarin nebo jiné kumarinové 
přípravky) s následným zvýšením rizika krvácivých projevů. Občasné užívání 
nemá významný vliv.Současné dlouhodobé užívání Panadolu Baby a kyseliny 
acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých přípravků může 
vést k poškození ledvin.

Dávkování a způsob užití:
Před použitím lahev protřepejte.

Doporučené dávkování:
Hmotnost dítěte věk dávka (ml)
6 - 8 kg 3 6 měsíců 4.0
8 - 10 kg 6 12 měsíců 5.0
10 - 13 kg 1 - 2 roky 7.0
13 - 15 kg 2 3 roky 9.0
3/4
15 - 21 kg 3 6 let 10.0
21- 29 kg 6 - 9 let 14.0
29 - 42 kg 9 - 12 let 20.0
Pokud lékař nedoporučí jinak určete správnou dávku přípravku pomocí uvedené 
tabulky podle hmotnosti dítěte. Pokud si nejste jisti váhou dítěte určete dávku 
podle věku dítěte. Přiloženou dávkovací stříkačku vložte do lahve a natahujte 
suspenzi do stříkačky dokud se na stupnici na modrém pístu neobjeví 
požadované množství nad horním okrajem průhledného pláště stříkačky. Je-li 
stanovená dávka větší než 8 ml, odměření podle potřeby opakujte.
Po použití stříkačku propláchněte teplou vodou a nechte vyschnout.
Přípravek může být podáván opakovaně podle potřeby, dávku lze opakovat 
nejdříve po 6 hodinách. Jednotlivá dávka pro děti od 3 měsíců do 12 let je 10-15 
mg/kg. Celková denní dávka nesmí přesáhnout 60mg/kg tělesné hmotnosti u dětí 
do 6 let, 1500 mg u dětí od 6 do 12 let s hmotností 21-25kg a 2000 mg při 
hmotnosti 26-40 kg. 
Bez porady s lékařem nepodávejte tento přípravek dítěti déle než 3 dny. Jestliže 
příznaky onemocnění přetrvávají, vyhledejte lékaře.
Děti od 2 do 3 měsíců mohou užívat přípravek pouze ke snížení horečky po 
očkování v jednotlivé dávce 2,5 ml (120 mg/5 ml). Přetrvává-li zvýšená teplota i 
po druhé dávce Panadolu Baby je třeba vyhledat lékaře, který určí další léčbu.
Odstup mezi dávkami je nejméně 6 hodin.
Jestliže se vaše dítě narodilo nedonošené, poraďte se s lékařem dříve než 
Panadol Baby suspenzi dítěti začnete podávat.

Upozornění:
Nepodávejte s jinými léky obsahujícími paracetamol. Užívá-li dítě jiné léky ( na 
lékařský předpis i bez něj), poraďtě se o vhodnosti současného podávání tohoto 
přípravku s lékařem. Podáváte-li dítěti tento přípravek, oznamte to lékaři při 
předpisu jiných léků. 
Podáváte-li tento lék kojenci poraďte se vždy s lékařem.
Vysoká horečka, silná nebo trvající bolest v krku, kašel, bolesti hlavy, vyrážka, 
nevolnost nebo zvracení s bolestmi břicha mohou být příznakem vážnějšího 
onemocnění, proto vyhledejte lékaře. 
Nepřekračujte doporučené dávkování. 
Předávkování paracetamolem může způsobit selhání funkce jater.
Ve všech případech podezření na předávkování nebo při náhodném požití 
4/4
suspenze dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nelze pozorovat žádné 
příznaky.
Přípravek obsahuje jako pomocnou látku azorubin, která může způsobit 
ojediněle u přecitlivělých jedinců alergickou reakci včetně záchvatu 
průduškového astmatu. Alergická reakce bývá častější u pacientů se známou 
přecitlivělostí na kyselinu acetylsalicylovou. 
Přípravek obsahuje glukózu a sorbitol. Pokud Vám lékař řekl, že Vaše dítě 
nesnáší některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento léčivý přípravek 
dítěti podávat.
Přípravek obsahuje směs sodných solí parabenů, které mohou způsobit alergické 
reakce
Panadol Baby je určen pro děti, pokud by však přípravek užíval dospělý nesmí 
jej užívat bez doporučení lékaře, pokud má problémy s požíváním alkoholu. 
Během léčby se nesmí pít alkoholické nápoje.

Uchovávání:
Uchovávejte v původním vnitřním obalu při teplotě do 25° C. Chraňte před 
mrazem. 

Varování:
Přípravek nesmí být používán po datu vyznačeném na obalu. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
GSK logo
Balení: 100 ml, 300 ml suspenze 
Součástí balení je odměrná stříkačka o obsahu 8 ml dělená po 0,5 ml.

 
Napište nám svůj dotaz