PEROXID VODÍKU 3% LIQ 100ML

 
51 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0055911
Objednávkový kód 2719
EAN 8594000520207
Dotaz k produktu
 
 

Spolehlivý desinfekční prostředek, určený k ošetření menších zranění.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Složení:

Hydrogenii peroxidum 3% 100,0 g ve 100 ml roztoku (cont. Acidum benzoicummax. 0,004 g Natrii pyrophosphasmax. 0,005 g)Stabilizační přísady: Kyselina benzoová , difosforečnan sodný jako stabilizační přísady v léčivé látce. Léková forma a farmakoterapeutická skupina: kožní roztok, antiseptikum.

Farmakologické a farmakokinetické vlastnosti

Antiseptikum, desinficiens. Peroxid vodíku reaguje s enzymem katalázou, přítomným v kůži a v ústní sliznici, za vzniku kyslíku. Kyslík působí slabě baktericidně, virocidně a mírně hemostaticky. Peroxid vodíku se při místní aplikaci nevstřebává a rozkládá se na vodu a kyslík.

Klinické údaje

1. Indikace: Používá se zevně k oplachování jako desinfekce a k rychlejšímu zastavení krvácení u ran jako jsou odřeniny, oděrky, menší řezné a tržné rány, bodnutí hmyzem apod.. Lze použít i k výplachům úst k odstranění zápachu. 
2. Kontraindikace: Přecitlivělost na stabilizační přísady (kyselina benzoová a difosforečnan sodný). Jiné kontraindikace nejsou známy.

  • Těhotenství a kojení: nejsou kontraindikací.
  • Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Peroxid vodíku 3% COO nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
  • Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Působením světla, iontů těžkých kovů a okysličitelných organických látek se rozkládá za vývoje kyslíku.
  • Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku: U experimentálních zvířat bylo popsáno mírné dráždění sliznic a kůže po vyšších koncentracích.
  • Inkompatibility: Redukční činidla, kovy, alkálie, jodidy, permanganáty.


3. Nežádoucí účinky: Nežádoucí účinky Peroxidu vodíku 3 % nebyly popsány. 
4. Upozornění: Pokud se poranění nehojí nebo přetrvávají nebo se zhoršují příznaky infekce, poraďte se s lékařem. Při větším rozsahu rány vyhledejte lékařské ošetření a o případném použití Peroxidu vodíku 3 % se poraďte s lékařem. Nepoužívejte při přecitlivělosti na kyselinu benzoovou nebo difosforečnansodný. 

Návod ke správnému použití

Ke kožnímu použití. Ránu opláchněte co nejdříve od vzniku poranění dostatečným množstvím roztoku. Mokvající rány je vhodné oplachovat při každém převazu. Vyvarujte se kontaktu s očima a nepoužívejte vnitřně. Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Roztok není určen k perorálnímu podání.

Pokyny pro uchování

Uchovávejte při teplotě do 25°C, chraňte před slunečním zářením nebo jiným zdrojem tepla. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti 1 rok.

Druh obalu

Černá PE lahvička válcovitého tvaru, PE těsnící vložka, PE šroubovací uzávěr, štítek.
Velikost balení: 100 ml
Uvedení názvu léčivého přípravku na obalu Braillovým písmem 

Držitel rozhodnutí o registraci: COOPHARMA s. r. o., Zelený pruh 1090, Praha, Česká republika 
Výrobce: COOPHARMA s. r. o., Praha, Česká republika 
Reg. Číslo: 32/1108/97-C 

Datum poslední revize příbalového letáku
8.8.2012

Balení:

100ml

 
Napište nám svůj dotaz