STOPTUSSIN 20 TBL

 
107 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0095459
Objednávkový kód 20028
EAN 8594737050015
Dotaz k produktu
 
 

STOPTUSSIN tbl tlumí dráždění ke kašli, mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. Stoptussin tablety je určen k léčbě suchého, dráždivého, obtížně ztišitelného kašle různého původu. Přípravek lze podat i k utišení kašle před a po operaci na doporučení lékaře. Přípravek mohou užívat děti od 12 let a dospělí.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Stoptussin tablety musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-      Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-      Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-      Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, neprodleně navštivte lékaře.

V příbalové informaci naleznete:
1.       Co je Stoptussin tablety a k čemu se používá

2.       Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stoptussin tablety užívat

3.       Jak se přípravek Stoptussin tablety užívá

4.       Možné nežádoucí účinky

5 Uchovávání přípravku Stoptussin tablety
6.       Další informace

Stoptussin tablety, tablety (tablety k vnitřnímu užití)

-        Léčivými látkami jsou butamirati citras 0,004 g; guaifenesinum 0,1 g 
v 1 tabletě.

-       Pomocné látky jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, mannitol, mikrokrystalická celulosa, glycerol-tribehenát, magnesium-stearát.

Přípravek obsahuje 20 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Opava – Komárov, Česká republika

1.       CO JE STOPTUSSIN TABLETY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek tlumí dráždění ke kašli, mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání.

Stoptussin tablety je určen k léčbě suchého, dráždivého, obtížně ztišitelného kašle různého původu. Přípravek lze podat i k utišení kašle před a po operaci na doporučení lékaře.

Přípravek mohou užívat děti od 12 let a dospělí.

2.       ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN TABLETY UŽÍVAT

Neužívejte Stoptussin tablety:

-         jestliže jste přecitlivělý(á) alergický(á) na butamirát-citrát, guaifenesin nebo na kteroukoliv pomocnou látku přípravku Stoptussin tablety.

-         jestliže trpíte onemocněním projevujícím se svalovou slabostí (myasthenia gravis)

-     v prvních třech měsících těhotenství

-         u dětí mladších 12 let.

Užívání Stoptussinu tablet s jídlem a pitím:

Tablety je vhodné užívat nebo podávat dětem po jídle. Tablety se polykají celé (popř. půlené) zapíjí se tekutinou (vodou, čajem, ovocnou šťávou apod.)

Těhotenství a kojení

Přípravek se nesmí užívat v prvních třech měsících těhotenství, užívání přípravku v dalším průběhu těhotenství a v období kojení je možné pouze na doporučení lékaře.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Stoptussin tablety má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Účinky přípravku Stoptussin tablety a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.

Guaifenesin zvyšuje účinek léků proti nachlazení a bolestem s obsahem paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové, zvyšuje tlumivý účinek léků působících na centrální nervový systém jako jsou léky na uklidnění a na spaní (hypnotika a sedativa), celková anestetika, a alkohol a zvyšuje účinek léků, které uvolňují napětí kosterního svalstva (myorelaxancia).

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a to i v případě, kdy budete podstupovat jakákoliv laboratorní vyšetření.

3.       JAK SE STOPTUSSIN TABLETY UŽÍVÁ

Přípravek Stoptussin tablety se užívá podle hmotnosti pacienta:

Hmotnost pacienta
Počet tablet v jedné dávce
Frekvence podávání
do 50 kg
1/2 tablety
4krát denně
50-70 kg
1 tableta
3krát denně
70-90 kg
1 a 1/2 tablety
3krát denně
nad 90 kg
2 tablety
3krát denně

Odstup mezi jednotlivými dávkami má být 4-6 hodin.

Bez porady s lékařem neužívejte tento přípravek déle než 7 dnů.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Stoptussin tablety je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) Stoptussinu tablety více, než jste měl(a):

Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem či dospělým, okamžitě vyhledejte lékaře či lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Stoptussin tablety:

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Stoptussin tablety nežádoucí účinky.

Při doporučeném dávkování je přípravek obvykle dobře snášen. Ojediněle se mohou vyskytnout zažívací potíže (nevolnost, nechutenství, bolesti žaludku, zvracení, průjem), bolesti hlavy, závratě a kožní reakce z přecitlivělosti (kožní vyrážka, kopřivka).

V případě výskytu kožních reakcí z přecitlivělosti nebo přetrvávajících zažívacích potíží, bolestí hlavy nebo závratí, vyhledejte lékaře, jakmile to bude možné.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU STOPTUSSIN TABLETY

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30°C, v původním vnitřním obalu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6.       DALŠÍ INFORMACE

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Datum poslední revize textu:

15.3. 2006

 
Napište nám svůj dotaz