STOPTUSSIN SIRUP 100 ML

 
116 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0202821
Objednávkový kód 20932
EAN 8594737226618
Dotaz k produktu
 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE:
 
CO JE STOPTUSSIN SIRUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek tlumí dráždění ke kašli, mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. Stoptussin sirup je určen k léčbě suchého, dráždivého, obtížně ztišitelného kašle různého původu. Přípravek lze podat i k utišení kašle před a po operaci na doporučení lékaře. Přípravek mohou užívat děti od 6 měsíců, mladisví a dospělí.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT

Neužívejte Stoptussin sirup:
  • jestliže jste přecitlivělý(á) alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoliv další složku přípravku Stoptussin sirup
  • jestliže trpíte onemocněním projevujícím se svalovou slabostí (myasthenia gravis)
  • v prvních třech měsících těhotenství
  • u dětí mladších 6 měsíců.
Užívání Stoptussinu sirup s jídlem a pitím:
Je vhodné sirup užívat nebo podávat po jídle. Příslušné množství sirupu se odměří pomocí odměrky nebo dávkovací pipety a zapíjí tekutinou (vodou, čajem, ovocnou šťávou apod.).

Těhotenství a kojení
Přípravek se nesmí užívat v prvních třech měsících těhotenství, užívání přípravku v dalším průběhu těhotenství a v období kojení je možné pouze na doporučení lékaře.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Stoptussin sirup má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách Stoptussinu sirup:
Stoptussin sirup obsahuje roztok maltitolu. Pokud byla u vás diagnostikována nesnášenlivost některého z cukrů, informujte svého lékaře dříve než začnete přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravku Stoptussin sirup a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.
Guaifenesin zvyšuje účinek léků proti nachlazení a bolestem s obsahem paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové, zvyšuje tlumivý účinek léků působících na centrální nervový systém jako jsou léky na uklidnění a na spaní (hypnotika a sedativa), celkové anestetika, a alkohol a zvyšuje účinek léků, které uvolňují napětí kosterního svalstva (myorelaxancia).

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a to i v případě, kdy budete Vy (nebo Vaše dítě) podstupovat jakákoliv laboratorní vyšetření.

JAK SE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVÁ
Přípravek Stoptussin sirup se užívá podle hmotnosti pacienta:
Hmotnost
pacienta
Množství sirupu
v jedné dávce
 
Frekvence
podávání
 
do 12 kg 1,25 ml 3-4krát denně
12-20 kg 2,5 ml 3krát denně
20-40 kg 2,5 ml 3-4krát denně
40-70 kg 5 ml 3krát denně
70-90 kg 5 ml 4krát denně
nad 90 kg 7,5 ml 3-4krát denně
Příslušné množství sirupu se odměří pomocí přiložené odměrky nebo dávkovací pipety (viz níže Návod k použití plastové dávkovací pipety) a zapíjí se tekutinou (vodou, čajem, ovocnou šťávou apod.).

Odstup mezi jednotlivými dávkami má být 4-6 hodin. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Stoptussin sirup je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) Stoptussinu sirup více, než jste měl(a):
Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem či dospělým, okamžitě vyhledejte lékaře či lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Stoptussin sirup:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Stoptussin sirup nežádoucí účinky.
Při doporučeném dávkování je přípravek obvykle dobře snášen. Ojediněle se mohou vyskytnout zažívací potíže (nevolnost, nechutenství, bolesti žaludku, zvracení, průjem), bolesti hlavy, závratě a kožní reakce z přecitlivělosti (kožní vyrážka, svědění).

V případě výskytu kožních reakcí z přecitlivělosti nebo přetrvávajících zažívacích potíží vyhledejte lékaře, jakmile to bude možné. Při výskytu dušnosti, teploty, neklidu, vyrážky u kojenců a batolat vyhledejte lékaře ihned.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU STOPTUSSIN SIRUP
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.
Po prvním otevření může být přípravek používán po dobu 4 týdnů. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

DALŠÍ INFORMACE
Stoptussin sirup
Léčivými látkami jsou butamirati dihydrogenocitras 0,08 g; guaifenesinum 2,0 g ve 100 ml sirupu.
Pomocné látky jsou roztok maltitolu, kyselina sorbová, monohydrát kyseliny citronové, dihydrát citronanu sodného, propyl-gallát, dihydrát edetanu disodného, draselná sůl acesulfamu, natrium-cyklamát, hyetelosa, karamelové aroma a čištěná voda.

BALENÍ

100 ml sirupu

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI.

 

 
Napište nám svůj dotaz