STREPFEN ORM PAS 24X8.75MG

 
200 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0064908
Objednávkový kód 23662
EAN 5000158102194
Dotaz k produktu
 
 

Pastilky Strepfen zmírňují bolesti a otoky v krku, které provázejí zánětlivá onemocnění horních cest dýchacích bakteriálního nebo virového původu. Při nachlazení přináší Strepfen úlevu od bolesti v krku, spojenou zvláště s bolestivým polykáním, a zklidňuje zánětlivé otoky hrdla.

Strepfen se také užívá jako pomocné léčivo při léčbě tonzilitid (angíny) a faryngitid (záněty hrdla).
Nástup účinku, projevující se jako útlum bolesti a omezení otoku v krku, by se měl dostavit během 30 minut po užití pastilky a měl by přetrvat po dobu 2-3 hodin.

Pastilky Strepfen obsahují flurbiprofen, který patří do skupiny látek známých jako nesteroidní antirevmatika, antipyretika a antiflogistika (NSAID). Tyto látky pomáhají tlumit záněty (otoky), bolest a snižují teplotu.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:
 
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK STREPFEN UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Strepfen:
 • jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku Strepfen;
 • jestliže jste přecitlivělý/á na kyselinu acetylsalicylovou, jiné nesteroidní protizánětlivé látky (např. ibuprofen);
 • jestliže máte nebo jste v minulosti měli žaludeční vřed, krvácení z trávicího traktu nebo perforaci trávicího traktu;
 • jestliže se u Vás po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých látek objevila kopřivka, rýma, potíže s dechem;
 • jestliže trpíte vrozenou nesnášenlivostí fruktosy, glukoso-galaktosovým malabsorpčním syndromem nebo nedostatkem sacharásy-isomaltásy;
 • jste-li v 3. trimestru těhotenství.
Přípravek se nepodává dětem do 12 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Strepfen je zapotřebí:
 • jestliže máte nebo jste v minulosti měli astma;
 • jestliže trpíte onemocněním ledvin, jater nebo srdce;
 • jestliže máte vysoký krevní tlak;
 • jestliže trpíte zvýšenou krvácivostí;
 • jestliže máte cukrovku či jiné potíže s hladinou cukru v krvi, poraďte se o možnosti užívání přípravku s lékařem;
 • jestliže jste v prvním nebo druhém trimestru těhotenství nebo kojíte.
Užívání přípravku Strepfen s jídlem a pitím:
Nedoporučejeme užívat přípravek během jídla.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. V první a druhé třetině těhotenství užívejte přípravek pouze po poradě s lékařem, ve třetí třetině těhotensví se přípravek neužívá.

Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Nejsou známy žádné nežádoucí vlivy přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Strepfen.
Každá pastilka obsahuje 1,069 g pevné složky tekuté glukosy a 1,405 g pevné složky tekuté sacharosy. Je nevhodný pro pacienty s přirozenou nesnášenlivostí fruktosy, glukoso-galaktosovým malabsorpčním syndromem (porucha trávení glukosy a galaktosy) nebo nedostatkem sacharázy-izomaltázy (enzym štěpící sacharosu a isomaltosu).
Pacienti s cukrovkou se musí poradit o užívání přípravku s lékařem.
Přípravek obsahuje hydroxid draselný, který se škodlivý pro pacienty s dietou s omezením draslíku. Může způsobit žaludeční nevolnost, průjem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Flurbiprofen (podobně jako jiná NSAID) by neměl být užíván v kombinaci s:
 • kyselinou acetylsalicylovou či jinými nesteroidními protizánětlivými léky;
 • léky snižujícími vysoký krevní tlak (například tzv. beta-blokátory);
 • léky snižujícími srážlivost krve (např. warfarin);
 • močopudnými léky.
JAK SE PŘÍPRAVEK STREPFEN UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů uvedených v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku u dospělých a dětí od 12 let je jedna pastilka každých 3-6 hodin podle potřeby. Neužívejte více než 5 pastilek během 24 hodin.

Pastilku nechte zvolna rozpustit v ústech, aby správně účinkovala. Nerozkousávejte ji, nežvýkejte a nepolykejte vcelku. Během rozpouštění ji přemisťujte v ústech.

Pastilky Strepfen v žádném případě nenahrazují léčbu antibiotiky. Přetrvávají-li proto příznaky déle než 3 dny, zhoršují-li se nebo objeví-li se nové projevy onemocnění, navštivte lékaře. Přípravek není určen pro dlouhodobou léčbu, neužívejte jej děle než 5 dnů.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Strepfen je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek není vhodný pro děti do 12 let.

Jestliže jste užil/a více pastilek Strepfen, než jste měl/a:
Pokud si omylem vezmete příliš mnoho pastilek nebo pokud si pastilky vezme dítě mladší 12 let, obraťte se na svého lékaře nebo lékařskou pohotovost o radu. Pokud je to možné, vezměte s sebou obal od přípravku.

Následky přerušení léčby přípravkem Strepfen:
Žádné

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Strepfen nežádoucí účinky.

Mezi nežádoucí účinky patří:
 • podráždění sliznice v ústech nebo vřídky v ústech, mravenčení, sucho v ústech, změna chuti;
 • poruchy trávicího systému, jako jsou nepříjemné pocity nebo bolesti v oblasti žaludku nebo břicha, pocity nevolnosti až zvracení, průjem. Velmi vzácně se vyskytla černá tuhá stolice spolu s bolestí břicha (krvácení do trávicího traktu);
 • poruchy kůže, jako kožní vyrážky nebo svědící pupínky na kůži (kopřivka). Ojediněle byl zaznamenán angioedém.
 • velmi vzácně se mohou vyskytnout dýchací potíže jako bronchospasmus, zhoršení astmatu;
 • nervové poruchy jako bolesti hlavy, ojediněle ospalost nebo naopak nespavost.
Nežádoucí účinky je možné minimalizovat užíváním co nejnižší dávky po co nejkratší dobu.

Při dlouhodobém užívání vyšších dávek flurbiprofenu, než je předepsáno pro Strepfen, se mohou vyskytnout ještě další nežádoucí účinky jako je žaludeční vřed nebo jeho perforace, zadržování vody (otoky). Proto vždy dodržujte předepsané dávkování a neužívejte přípravek bez porady s lékařem déle než 3 dny.
Pokud se u Vás vyskytne některý z výše uvedených příznaků, přerušte užívání přípravku a vyhledejte lékaře.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU STREPFEN
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Strepfen pastilky obsahuje
Léčivou látkou je flurbiprofenum 8,75 mg v jedné pastilce
Pomocné látky jsou makrogol 300, hydroxid draselný, citronové aroma, levomenthol, tekutá glukosa, prostý sirup, čištěný med.

BALENÍ
24 pastilek

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK.

 

 
Napište nám svůj dotaz