TANTUM VERDE ORM GGR 1X120 ML

 
151 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0180305
Objednávkový kód 27411
EAN 8594044141550
Dotaz k produktu
 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TANTUM VERDE
(Benzydamin- hydrochlorid)
kloktadlo a roztok pro ústní výplachy

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek TANTUM VERDE musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka nebo lékaře, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
 1. Co je přípravek TANTUM VERDE a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TANTUM VERDE užívat
 3. Jak se přípravek TANTUM VERDE užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek TANTUM VERDE uchovávat
 6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK TANTUM VERDE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
TANTUM VERDE je roztok, který je určen k vyplachování ústní dutiny, ke kloktání či vytírání úst – potírání postižených míst. Léčivá látka benzydamin-hydrochlorid má výrazné protizánětlivé, dezinfekční a bolest tlumící účinky. Po podání přípravku přímo na zanícenou tkáň se dostaví účinek za krátkou dobu a potíže ustoupí. Roztok TANTUM VERDE je účinný při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku.

Roztok TANTUM VERDE je určen k léčbě zánětů a otoků v dutině ústní a hltanu, při zánětech dásní, paradentóze, zánětech mandlí apod. TANTUM VERDE je vhodné používat během léčby po ošetření zubů. 
 
Přípravek smí užívat dospělí, mladiství a děti od 6 let. U dětí od 4 let je možno postižené místo potírat tamponem namočeným v roztoku.
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TANTUM VERDE UŽÍVAT
Neužívejte přípravek TANTUM VERDE
 • jestliže jste alergický/á na benzydamin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další pomocnou látku obsaženou v přípravku, 
 • pokud kojíte.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TANTUM VERDE je zapotřebí
jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, je třeba léčbu přerušit.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Přípravek působí pouze místně. Ovlivnění jiných současně užívaných léků není známo. O vhodnosti současného používání TANTUM VERDE s jinými volně prodejnými léky k místnímu použití v dutině ústní a hltanu se poraďte s lékařem.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. I když studie neprokázaly účinky poškozující plod, přípravek by se měl v těhotenství užívat pouze po poradě s lékařem.

TANTUM VERDE nesmí užívat kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
TANTUM VERDE nemá žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku TANTUM VERDE
Přípravek obsahuje 9,6 % obj. etanolu (alkohol) a methylparaben. Parabeny mohou vyvolat alergickou reakci (někdy i opožděnou).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TANTUM VERDE UŽÍVÁ
TANTUM VERDE se používá neředěný k vyplachování úst, ke kloktání, nebo vytírání úst - potírání postižených míst.

Neurčí-li lékař jinak, vyplachuje či kloktá se minimálně půl minuty až 6 krát denně po 1,5 až 3 hodinách. Přípravek se používá obvykle po jídle, v množství 10-15 ml, což odpovídá 1-2 polévkovým lžícím neředěného roztoku. Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků nemoci do 7 dní nebo se stav zhorší, popř. dojde-li k výskytu nežádoucích účinků nebo neobvyklých reakcí, vyhledejte lékaře.
 
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dní.

Jestliže jste užil/a více přípravku TANTUM VERDE než jste měl/a
Náhodné polknutí menšího množství roztoku není nebezpečné. Dojde-li náhodně k požití větších dávek (zejména u dětí), vyhledejte ihned lékaře. Jako první opatření se pokuste vyvolat zvracení.
 
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek TANTUM VERDE
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek TANTUM VERDE nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle velmi dobře snášen, v ojedinělých případech se však mohou nežádoucí účinky vyskytnout. Bezprostředně po použití roztoku TANTUM VERDE se může objevit pocit trnutí v ústech a krku. Tento účinek po krátké době vymizí. V ojedinělých případech může dojít k lehkému pálení v ústní dutině,
výjimečně i k nevolnosti a nucení na zvracení. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK TANTUM VERDE UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek TANTUM VERDE nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek TANTUM VERDE obsahuje
- Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum 1,5 mg v 1 ml roztoku
- Pomocnými látkami jsou: etanol 96%, glycerol 85%, metylparaben (E 218), aroma máty peprné, sacharin, hydrogenuhličitan sodný, polysorbát 20, chinolinová žluť (E 104), patentní modř (E 131), čištěná voda.
 
Jak přípravek TANTUM VERDE vypadá a velikost balení:
 
TANTUM VERDE je zelený, čirý roztok s mentolovou vůní v bezbarvé skleněné lahvičce s dětským bezpečnostním uzávěrem (PP/PE). Bezpečnostní uzávěr lze otevřít zatlačením na víčko směrem dolů a současným otáčením uzávěrem.
Velikost balení: 120 ml, 240 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci: Medicom International s.r.o., Brno, Česká republika
Výrobce: Aziende Chimishe Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Ancona, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 30.3.2011

BALENÍ:

Tantum Verde kloktadlo a roztok pro ústní výplachy 120 ml


LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Zdroj: www.medicom-int.cz

 
Napište nám svůj dotaz