VOLTAREN RAPID 25 MG POR CPS MOL 20X25MG

 
129 Kč / ks
 
 
 
Dostupnost SKLADEM
SUKL 0173220
Objednávkový kód 26792
EAN 8594050582286
Dotaz k produktu
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE :

Voltaren Rapid 25 mg 
měkké tobolky 
(Diclofenacum kalicum) 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité 
údaje. 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Voltaren 
Rapid 25 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
- Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 
znovu. 
- Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů musíte se poradit s lékařem. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V této příbalové informaci naleznete: 
1. Co je přípravek Voltaren Rapid 25 mg a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Voltaren Rapid 25 mg užívat 
3. Jak se přípravek Voltaren Rapid 25 mg užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Voltaren Rapid 25 mg uchovávat 
6. Další informace 

1. CO JE VOLTAREN RAPID 25 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Přípravek Voltaren Rapid 25 mg obsahuje léčivou látku diklofenak, která patří do skupiny 
léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Přípravek Voltaren Rapid 
25 mg je lék proti bolesti, který také zmenšuje zánět (otoky). . 
Přípravek Voltaren Rapid 25 mg je přípravek s rychlým nástupem účinku, který přináší 
úlevu od bolesti a je určen pro krátkodobou léčbu následujících stavů: 
- vyvrtnutí kloubů, natažení svalů, nebo jiné poúrazové bolestivé stavy 
- bolest zad 
- bolest hlavy 
- bolest zubů 
- bolest při menstruaci. 
- . 
Pouze na doporučení lékaře se Voltaren Rapid 25 mg užívá při mimokloubním revmatizmu
(bolestivé postižení měkkých tkání v okolí kloubu) a jako pomocná léčba při infekčních 
onemocněních ucha, nosu a krku. 

Měkká tobolka je vytvořena tak, aby se absorbovala (vstřebávala) rychleji než diklofenak 
tableta. 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VOLTAREN 
RAPID 25 MG UŽÍVAT 
2/6 
Pokud Vám tento lék předepsal lékař, užívejte jej pečlivě podle jeho pokynů. Tyto 
pokyny se mohou lišit od obecných informací uvedených v této příbalové informaci. 
Neužívejte přípravek Voltaren Rapid 25 mg: 
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (viz odstavec Složení na konci této informace, bod 6). 
jestliže jste již v minulosti měl/a alergickou reakci na přípravek k léčbě bolesti, 
zánětu nebo horečky jako např. diklofenak, ibuprofen nebo kyselina 
acetylsalicylová (látka, která se také často používá proti tvorbě krevních 
sraženin). Reakce mohou být následující: astma, dušnost, kožní vyrážka, otok 
obličeje, rýma. Pokud si nejste jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 
jestliže v současnosti máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed. 
jestliže krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá 
stolice). 
jestliže jste měl/a v minulosti opakovaně vředovou chorobu žaludku nebo 
dvanáctníku nebo jste krvácela z trávicího traktu. 
jestliže jste v minulosti krvácel/a z trávicího traktu v souvislosti s užíváním 
nesteroidních protizánětlivých léků. 
jestliže trpíte závažným onemocněním jater nebo ledvin. 
jestliže trpíte závažným selháním srdce. 
jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství. 

Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři 
nebo lékárníkovi a neužívejte přípravek Voltaren Rapid 25 mg. 

Zvlášní opatrnosti při použití přípravku Voltaren Rapid 25 mg je zapotřebí: 
jestliže jste někdy měl/a potíže s trávícím traktem jako jsou žaludeční nebo 
dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice anebo jste v minulosti měl/a 
problémy se zažíváním nebo pálením žáhy po předchozím užívání léků proti 
bolesti nebo zánětu. Při opakovaném (2x a vícekrát) vředovém onemocnění nebo 
krvácení v minulosti se přípravek nesmí užívat. 
jestliže máte problémy se střevy (např. zánětlivé onemocnění střev jako je 
ulcerózní kolitida a nebo Crohnova choroba). 
jestliže užíváte jiné přípravky proti bolesti nebo zánětu. 
jestliže máte astma, sezónní alergickou rýmu, otoky nosní sliznice (tj. nosní 
polypy), chronické obstrukční onemocnění plic nebo chronické infekce 
dýchacích cest (zvláště je-li to spojeno s příznaky podobnými alergické rýmě). 
jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami. 
jestliže máte, nebo jste měl/a problémy se srdcem, nebo vysokým krevním 
tlakem. Pokud máte oteklé nohy. 
jestliže jste ohroženi dehydratací (odvodnění organismu) (např. v důsledku 
zvracení, průjmu, nebo před či po větší operaci). 
jestliže máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy 
jater nazývané jaterní porfyrie. 

Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to před užitím přípravku 
Voltaren Rapid 25 mg ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi. 

Další upozornění 

Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo 
mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké 
dávky a dlouhá doba léčby. 
3/6 
Nepřekračujte: 
- doporučenou dávku (3 tobolky denně) 
- dobu léčby 7 dní 

Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo 
máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký 
cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem. 

Přípravek Voltaren Rapid 25 mg může maskovat příznaky infekce (např. bolest 
hlavy, horečka) a může stěžovat jejich odhalení. Jestliže se necítíte dobře a budete potřebovat 
navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte Voltaren Rapid 25 mg. 

Starší lidé 
Stejně jako u jiných léčivých přípravků proti bolesti, mohou být starší osoby citlivější na 
účinky přípravku Voltaren Rapid 25 mg, než jiní dospělí. Ve vyšším věku je častější výskyt
nežádoucích účinků, zejména krvácení ze žaludku a střev a proděravění jejich stěny, které
může ohrozit pacienta na životě. Z tohoto důvodu užívejte přípravek Voltaren Rapid 25 mg 
přesně podle pokynů a užívejte nejmenší množství tobolek, které je dostatečné k úlevě od
potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí
účinek svému lékaři. 

Děti a mladiství 
Přípravek Voltaren Rapid 25 mg není vhodný k léčbě dětí a mladistvých ve věku do 14 let. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Zvláště byste měl/a informovat lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících 
léků: 
Lithium nebo inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (SSRI), tj. 
léky užívané k léčbě depresí. 
Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce). 
ACE inhibitory nebo beta blokátory (skupiny léčivých přípravků pro léčbu vysokého 
krevního tlaku a srdečního selhání). 
Diuretika (močopudné léky). 
Přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu. 
Jiné protizánětlivé léky nebo léky proti bolesti jako kyselina acetylsalicylová nebo 
ibuprofen. 
Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu). 
Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti (antikoagulancia). 
Metotrexát (lék na některé druhy rakoviny nebo artritidy). 
Cyklosporin ( přípravek užívaný po transplantaci orgánů). 
Některé léky proti infekcím (chinolony antibakteriální léky). 
Sulfinpyrazon (lék užívaný k léčbě dny) nebo vorikonazol (lék užívaný k léčbě 
mykotických infekcí. 
Fenytoin (lék užívaný k léčbě záchvatů). 


Užívání přípravku Voltaren Rapid 25 mg s jídlem a pitím 
Pro dosažení maximálního účinku by měly být tobolky užívány před jídlem. 


Těhotenství 
4/6 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Pokud jste nebo můžete být těhotná, informujte o tom svého lékaře. Užívání Voltarenu 
Rapid 25 mg, v první a druhé třetině těhotenství není vhodné. Je velmi důležité, abyste 
neužívala přípravek Voltaren Rapid 25 mg v poslední třetině těhotenství, protože by mohlo 
dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu. 
Stejně jako jiné protizánětlivé léčivé přípravky může užívání diklofenaku, léčivé látky 
přípravku Voltaren Rapid 25 mg způsobovat problémy s početím. Po ukončení užívání 
přípravku se vše vrátí k původnímu stavu. Nicméně byste měla informovat svého lékaře, 
pokud plánujete otěhotnět nebo máte problémy s početím. 

Kojení 
O užívání přípravku Voltaren Rapid 25 mg během kojení se vždy musíte poradit s lékařem.
Diklofenak prostupuje v malém množství do mateřského mléka. Při krátkodobém podávání
malých dávek diklofenaku není pravděpodobné významné ovlivnění kojeného dítěte, je však
vhodnější zvolit jinou léčbu, se kterou je více zkušeností. Užívání přípravku Voltaren Rapid 
25 mg během kojení se proto nedoporučuje. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Voltaren Rapid 25 mg většinou nemá žádný vliv na řízení dopravních prostředků a 
obsluhu strojů. Nicméně jako jiné léky proti bolesti může ve vzácných případech způsobit 
poruchy vidění, závratě a ospalost. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neřiďte motorová
vozidla ani neobsluhujte stroje. Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto 
potíže. 
Důležitá informace o některých složkách přípravku Voltaren Rapid 25 mg 
Přípravek Voltaren Rapid 25 mg obsahuje sorbitol. Jestliže Vám lékař oznámil, že nesnášíte 
některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento přípravek užívat. 

3. JAK SE VOLTAREN RAPID 25MG UŽÍVÁ 

Vždy užívejte Voltaren Rapid 25 mg přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Jaké množství přípravku Voltaren Rapid 25 mg se má užívat 
Nepřekračujte doporučené dávkování. Je důležité užívat přípravek Voltaren Rapid 25 mg 
v nejnižších dávkách potřebných k úlevě od bolesti a neužívat jej déle, než je nutné. 
Dospělí a mladiství ve věku od 14 let 
Pokud se objeví příznaky onemocnění, užijte úvodní dávku 1 tobolku. V případě potřeby 
pokračujte s užíváním 1 tobolky po 4-6 hodinách. Neužívejte více než 3 tobolky během 24 
hodin. 
Jak se přípravek Voltaren Rapid 25 mg užívá 
Tobolku spolkněte celou a zapijte ji sklenicí vody. 
Aby byl účinek co největší, tobolky by se měly užívat před jídlem 
Jak dlouho přípravek Voltaren Rapid 25 mg užívat 
Přípravek Voltaren Rapid, měkké tobolky je možné užívat bez porady s lékařem až po dobu 7 
dnů. Pokud však příznaky onemocnění neustupují nebo se zhoršují, neměl by být užíván déle 
než 5 dní. V těchto případech se o další léčbě poraďte se svým lékařem, aby bylo jisté, že 
příznaky nejsou způsobeny vážnějším onemocněním. 
5/6 
Jestliže jste užil/a více přípravku Voltaren Rapid 25 mg, než jste měl/a 
Jestliže jste nedopatřením užil/a více tobolek, než jste měl/a, oznamte to ihned svému lékaři 
nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc 
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Voltaren Rapid 25 mg 
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Voltaren Rapid 25 mg, vezměte si jej hned, jakmile si 
vzpomenete. Pokud to je blízko doby, kdy máte užít další dávku, pokračujte v užívání léku
v obvyklou dobu. Nikdy nezdvojnásobujte následující dávku náhradou za tu, kterou jste 
zapomněl/a užít. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Voltaren Rapid 25 mg nežádoucí účinky, 
které se však nemusí objevit u každého. 
Některé vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou být závažné. Pokud 
zaznamenáte jakýkoliv z následujících nežádoucích účinků, přestaňte užívat přípravek 
Voltaren Rapid 25 mg a okamžitě informujte svého lékaře: 
Tyto nežádoucí účinky se mohou projevit u 1 až 10 osob z 10 000 
Silná bolest žaludku, krev ve stolici nebo černá stolice, zvracení krve 
Alergické reakce jako jsou otoky obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, často doprovázené 
kožní vyrážkou. Kolaps. 
Dušnost a pocit úzkosti na hrudníku (příznaky astmatu) 
Bolest na hrudníku (příznaky infarktu), mdloby, vysoký krevní tlak. 
Náhlé a vážné bolesti hlavy, ztuhnutí šíje, problémy s mluvením, křeče. 
Kožní vyrážka s puchýři, olupování kůže, červené nebo purpurové skvrny na kůži, 
puchýře v ústech nebo v očích. 
Otoky paží, rukou, nohou a chodidel. 
Jakékoli změny ve vzhledu nebo množství moči. 
Zežloutnutí kůže nebo očí (známky hepatitidy/jaterního selhání.) 
Neobvyklé krvácení nebo modřiny, vysoká teplota nebo přetrvávající bolest v krku. 

Léčiva jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních příhod (nazývaných 
také infarkt myokardu) nebo cévních mozkových příhod. 

Další nežádoucí účinky 
Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou většinou mírné. Některé účinky 
byly oznámeny při užívání vyšších dávek diklofenaku, léčivé látky přípravku Voltaren Rapid
25 mg po delší dobu. Pokud se u Vás tyto účinky vyskytují, informujte svého lékaře 
nebo lékárníka. 

Časté nežádoucí účinky 
Tyto nežádoucí účinky se mohou projevit u 1 až 10 osob ze 100: 
Bolest břicha, bolest žaludku, průjem, nevolnost, zvracení, plynatost, nechutenství 
Bolest hlavy, závratě 
Kožní vyrážka 
Zvýšení hodnot jaterních enzymů 


Vzácné nežádoucí účinky 
Tyto nežádoucí účinky se mohou projevit u 1 až 10 osob z 10 000: 
Ospalost 

Velmi vzácné nežádoucí účinky 
Tyto nežádoucí účinky se mohou projevit u méně než 1 osoby z 10 000: 
6/6 
Zácpa, vřídky v ústech, zánět slinivky břišní, poruchy chuti 
Mravenčení nebo snížená citlivost rukou nebo nohou, třes, poruchy paměti, křeče, 
úzkost, mozková mrtvice 
Porucha vidění, zvonění v uších, bušení srdce 
Změny nálady, potíže se spaním, dezorientace. 
Poruchy krvetvorby 
Akutní selhání ledvin, přítomnost krve nebo bílkoviny v moči. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

5. JAK VOLTAREN RAPID 25 MG UCHOVÁVAT 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 
6. DALŠÍ INFORMACE 
Co přípravek Voltaren Rapid 25 mg obsahuje 
- Léčivou látkou je diklofenak draselný. Jedna měkká tobolka Voltaren Rapid 25mg 
obsahuje 25 mg diklofenaku draselného (diclofenacum kalicum). 
- Pomocnými látkami jsou: makrogol 600, glycerol (E422), želatina, dehydratovaný 
sorbitol (E420), manitol (E421), chinolinová žluť (E104) 

Voltaren Rapid 25 mg jsou malé snadno polykatelné, oválné průhledné měkké želatinové 
tobolky žluté barvy, délka přibližně 11 mm. V tobolkách mohou být patrné malé bubliny. 
Velikost balení: 10 a 20tobolek 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci/Výrobce: 
Držitel 
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika 

Výrobce: 
Novartis Consumer Health GmbH, Mnichov, Německo 
Catalent Germany Eberbach GmbH,Eberbach,Německo 
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.8.2013 

 
Napište nám svůj dotaz